Zoeksuggesties

DULCOTEST® sensoren voor vrij chloor

Trapsgewijs meetbereik 0,01-200 mg/l, speciaal meetbereik tot 1000 mg/l

DULCOTEST® sensoren voor vrij chloor zorgen bij elke desinfectietaak voor exacte meetwaarden en een hoge bewakings- en procesveiligheid en werken applicatiegebaseerd.

Productbeschrijving

Betrouwbare online-meting van vrij (werkzaam) chloor – met de DULCOTEST® sensoren.

Vrij chloor geldt wereldwijd als meest belangrijk desinfectiemiddel. Hieronder vallen de verbindingen Cl2 (elementair chloor), HOCl (waterstofhypochloriet) en OCl- (hypochloriet).

Met onze productlijn DULCOTEST® sensoren voor vrij chloor zijn vijf series beschikbaar, die geoptimaliseerd zijn voor verschillende toepassingen. Elke serie bestaat uit meerdere typen met verschillende meetbereiken.

Der beproefde membraanbedekte standaardsensor voor vrij chloor CLE3 zorgt voor de bewaking en regeling van helder water, bijv. bij de desinfectie van drinkwater. De variant CLE3.1 is vooral geschikt bij een overschot aan gebonden chloor Mono-, di-, trichlooramine. Het meetresultaat van het type CLE (vrij chloor) wordt van het meetresultaat van het ... meer in de verklarende woordenlijst en levert de meest nauwkeurige resultaten bij de rekenkundige bepaling van het gebonden op basis van de meting van totaal chloor Som van vrij en gebonden chloor. Aanbevolen sensor: type CTE, referentiemethode DPD4. meer in de verklarende woordenlijst en vrij chloor.

De sensoren CLB2 en CLB3 zijn eenvoudig te gebruiken en voordelige chloorsensoren zonder membraan, voor helder onbelast water.

De sensor CLO1 is zeer geschikt voor inline elektrolyseprocessen, waarbij storende verbindingen kunnen ontstaan. De sensor CLO2 is daarnaast voorbestemd voor desinfectie van heetwater.

De sensor CBR1 kan in vervuild water, ook bij hoge pH-waarden tot maximaal 9,5 worden gebruikt bij de desinfectie van koelwater.

De sensor CLR1 is geoptimaliseerd voor desinfectie/wassen van levensmiddelen en tolereert vervuild water en chloorconcentraties tot 1000 mg/l.

Uw voordelen

 • Vijf verschillende sensorseries en een veelvoud aan versies maken het volgende mogelijk: Toepassing bij de meest uiteenlopende waterkwaliteiten (pH, zoutgehalte, temperatuur, chemicaliën- en vuilbelastingen), toepassing in combinatie met vele desinfectieprocessen: Chloorgas, natrium-, calciumhypochloriet, elektrolyse, toepassing binnen een breed meetbereik van 0,01 tot 1000 mg/l.
 • Efficiënte procesbesturing door nauwkeurige amperometrische meting in realtime (korte aanspreektijd)
 • Geen storing door vertroebeling of kleuring door amperometrisch meetprincipe
 • Stabiel nulpunt
 • Geen storing door temperatuurinvloed door geïntegreerde temperatuurcompensatie
 • Bij sensoren met membraanbedekte meetelektroden: Verminderde afhankelijk van debiet, stoffen in het water en aanslagvormende media. Lange standtijden door membraanbedekte elektroden en inbedding hiervan in een elektrolyt. Zo worden, onafhankelijk van de procesomstandigheden, optimale meetomstandigheden in stand gehouden. Voordelig onderhoud, door eenvoudig vervangen van de membraankap.

Toepassingsbereik

Chloormeting in drink-, zwembad-, koel-, bedrijfs-, proces-, spoel- en afvalwater, evenals in zee- en zoutwater

  1 2 3 4

  Technische details

  vrij chloor (waterstofhypochloriet (HOCl)

  • CLE 3; pH: 5,5 … 8,0; temp. 5 … 45 °C
  • CLE3.1; pH: 5,5 … 8,0; temp. 5 … 45 °C
  • CLO 1; pH: 5,0 … 9,0; temp. 5 … 45 °C
  • CLO 2; pH: 5,0 … 9,0; temp. 5 … 70 °C
  • CLB1; pH: 5,0 … 9,0; temp. 5 … 45 °C
  • CLB2; pH: 5,0 … 9,0; temp. 5 … 45 °C
  • CBR 1; pH: 5,0 … 9,5; temp. 5 … 45 °C
  • CLR 1; pH: 5,5 … 8,0; temp. 5 … 45 °C

  Sensor voor vrij chloor CLO 3-mA

  Standaard-sensor voor meting van vrij chloor in helder water. Voor gebruik samen met meetapparaten met 4-20 mA-ingang

  Uw voordelen

  • Meetgrootheid: vrij chloor, geen significante dwarsgevoeligheid voor gebonden chloor (chlooraminen)
  • Membraanbedekte sensor (ingekapseld) vermindert storingen door veranderlijke doorstroming of stoffen in het water
  Meetgrootheidvrij chloor
  ReferentiemethodeDPD1
  pH-bereik5,5 … 8,0
  Temperatuur5 … 45 °C
  Druk, max.1,0 bar
  Aanstroming30…60 l/h (in DGM of DLG III)
  Voedingsspanning16...24 V DC (Tweedraadstechniek)
  Uitgangssignaal4…20 mA ≈ meetbereik, temperatuurgecompenseerd, ongekalibreerd, geen galvanische scheiding
  SelectiviteitVrij chloor t.o.v. gebonden chloor, ook als er geen overschot hiervan is
  DesinfectieprocesChloorgas, hypochloriet, elektrolyse met membraan, desinfectiemiddelen met organisch chloor, bijv. op basis van cyanuurzuur, zijn niet geschikt
  InstallerenBypass: open afvoer voor het meetwater
  SensorarmatuurDGM, DLG III
  Meet- en regelapparatenD1C, DAC, AEGIS II
  Typische toepassingDrinkwater; Zwembad.
  Bestendigheid tegenZouten, zuren, logen. Niet-tensiden
  Meetprincipe, technologieamperometrisch, 2 elektroden, bedekt met membraan
  MeetbereikBestelnr.
  CLE 3-mA-0,5 ppm0,01…0,5 mg/l792927
  CLE 3-mA-2 ppm0,02…2,0 mg/l792920
  CLE 3-mA-5 ppm0,05…5,0 mg/l1033392
  CLE 3-mA-10 ppm0,10…10,0 mg/l792919
  CLE 3-mA-20 ppm0,20…20,0 mg/l1002964
  CLE 3-mA-50 ppm0,50…50,0 mg/l1020531
  CLE 3-mA-100 ppm1,00…100,0 mg/l1022786

  Chloorsensor cpl. met 100 ml elektrolyt

  Bij de eerste inbouw van de chloorsensoren in de debietgever DLG III is een montageset, bestelnr. 815079, noodzakelijk.

  Sensor voor vrij chloor CLO 3.1-mA

  Sensor voor meting van vrij chloor in helder water met een verhoogde selectiviteit t.o.v. gebonden chloor. Voor gebruik bij meet- en regelapparaten met 4-20 mA-ingang

  Uw voordelen

  • Meetgrootheid: vrij chloor, geen dwarsgevoeligheid voor gebonden chloor (chloraminen), ook bij een overschot hiervan
  • Membraanbedekte sensor (ingekapseld) vermindert storingen door veranderlijke doorstroming of stoffen in het water
  Meetgrootheidvrij chloor (onderchlorigzuur HOCl) bij hoge aandelen van gebonden chloor. Voor het bepalen van het gebonden chloor via DAC-regelaar en sensor voor totaal chloor type CTE 1-mA
  ReferentiemethodeDPD1
  pH-bereik5,5 … 8,0
  Temperatuur5 … 45 °C
  Druk, max.1,0 bar
  Aanstroming30…60 l/h (in DGM of DLG III)
  Voedingsspanning16...24 V DC (Tweedraadstechniek)
  Uitgangssignaal4…20 mA ≈ meetbereik, temperatuurgecompenseerd, ongekalibreerd, geen galvanische scheiding
  SelectiviteitVrij chloor t.o.v. gebonden chloor, ook als er een overschot hiervan is
  DesinfectieprocesChloorgas, hypochloriet, elektrolyse met membraan, desinfectiemiddelen met organisch chloor, bijv. op basis van cyanuurzuur, zijn niet geschikt
  InstallerenBypass: open afvoer voor het meetwater
  SensorarmatuurDGM, DLG III
  Meet- en regelapparatenD1C, DAC
  Typische toepassingDrinkwater met hoge aandelen gebonden chloor; zwembad. Voor het bepalen van het gebonden chloor uit het verschil: Totaal chloor minus vrij chloor in de regelaar DAC.
  Bestendigheid tegenZouten, zuren, logen. Niet-tensiden
  Meetprincipe, technologieamperometrisch, 2 elektroden, bedekt met membraan
  MeetbereikBestelnr.
  CLE 3.1-mA-0,5 ppm0,01…0,5 mg/l1020530
  CLE 3.1-mA-2 ppm0,02…2,0 mg/l1018369
  CLE 3.1-mA-5 ppm0,05…5,0 mg/l1019398
  CLE 3.1-mA-10 ppm0,10…10,0 mg/l1018368

  Chloorsensor cpl. met 100 ml elektrolyt

  Bij de eerste inbouw van de chloorsensoren in de debietgever DLG III is een montageset, bestelnr. 815079, noodzakelijk.

  Sensor voor vrij chloor CLE 3-DMT

  Standaard-sensor voor meting van vrij chloor in helder water. Voor gebruik met de ProMinent meetomvormer type DMT

  Uw voordelen

  • Meetgrootheid: vrij chloor, geen significante dwarsgevoeligheid voor gebonden chloor (chlooraminen)
  • Membraanbedekte sensor (ingekapseld) vermindert storingen door veranderlijke doorstroming of stoffen in het water
  Meetgrootheidvrij chloor
  ReferentiemethodeDPD1
  pH-bereik5,5 … 8,0
  Temperatuur5 … 45 °C
  Druk, max.1,0 bar
  Aanstroming30…60 l/h (in DGM of DLG III)
  Voedingsspanning3,3 V DC (5-pol)
  Uitgangssignaal 0...1 V DC, ongekalibreerd, nicht temperatuurgecompenseerd, geen galvanische scheiding
  Temperatuurmetingvia ingebouwde Pt 1000. De temperatuurcompensatie gebeurt met een DMT-meetomvormer
  SelectiviteitVrij chloor t.o.v. gebonden chloor, ook als er geen overschot hiervan is
  DesinfectieprocesChloorgas, hypochloriet, elektrolyse met membraan, desinfectiemiddelen met organisch chloor, bijv. op basis van cyanuurzuur, zijn niet geschikt
  InstallerenBypass: open afvoer voor het meetwater
  SensorarmatuurDGM, DLG III
  Meet- en regelapparatenDMT
  Typische toepassingDrinkwater; Zwembad.
  Bestendigheid tegenZouten, zuren, logen. Niet-tensiden
  Meetprincipe, technologieamperometrisch, 2 elektroden, bedekt met membraan
  MeetbereikBestelnr.
  CLE 3-DMT-5 ppm0,01…5,0 mg/l1005511
  CLE 3-DMT-50 ppm0,10…50,0 mg/l1005512

  Chloorsensor cpl. met 100 ml elektrolyt

  Bij de eerste inbouw van de chloorsensoren in de debietgever DLG III is een montageset, bestelnr. 815079, noodzakelijk.

  Sensor voor vrij chloor CLE 3-CAN-P

  Standaard-sensor voor meting van vrij chloor in helder water. Voor gebruik bij meet- en regelapparaten met CAN-buskoppeling

  Uw voordelen

  • Meetgrootheid: vrij chloor, geen significante dwarsgevoeligheid voor gebonden chloor (chlooraminen)
  • Membraanbedekte sensor (ingekapseld) vermindert storingen door veranderlijke doorstroming of stoffen in het water
  • Gebruik via CAN-bus met alle daarmee samenhangende voordelen
  Meetgrootheidvrij chloor
  ReferentiemethodeDPD1
  pH-bereik5,5 … 8,0
  Temperatuur5 … 45 °C
  Druk, max.1,0 bar
  Aanstroming30…60 l/h (in DGM of DLG III)
  VoedingsspanningVia CAN-interface (11 – 30 V)
  Uitgangssignaal Ongekalibreerd, temperatuurgecompenseerd, galvanisch gescheiden
  SelectiviteitVrij chloor t.o.v. gebonden chloor, ook als er geen overschot hiervan is
  DesinfectieprocesChloorgas, hypochloriet, elektrolyse met membraan, desinfectiemiddelen met organisch chloor, bijv. op basis van cyanuurzuur, zijn niet geschikt
  InstallerenBypass: open afvoer voor het meetwater
  SensorarmatuurDGM, DLG III
  Meet- en regelapparatenDULCOMARIN®
  Typische toepassingDrinkwater; Zwembad.
  Bestendigheid tegenZouten, zuren, logen. Niet-tensiden
  Meetprincipe, technologieamperometrisch, 2 elektroden, bedekt met membraan
  MeetbereikBestelnr.
  CLE 3-CAN-P-10 ppm0,01…10,0 mg/l1083209

  Chloorsensor cpl. met 100 ml elektrolyt

  Bij de eerste inbouw van de chloorsensoren in de debietgever DLG III is een montageset, bestelnr. 815079, noodzakelijk.

  Sensor voor vrij chloor CLE 3.1-CAN-P

  Sensor voor meting van vrij chloor in helder water met een verhoogde selectiviteit t.o.v. gebonden chloor. Voor gebruik bij meet- en regelapparaten met CAN-buskoppeling

  Uw voordelen

  • Meetgrootheid: vrij chloor, geen dwarsgevoeligheid voor gebonden chloor (chloraminen), ook bij een overschot hiervan
  • Membraanbedekte sensor (ingekapseld) vermindert storingen door veranderlijke doorstroming of stoffen in het water
  • Gebruik via CAN-bus met alle daarmee samenhangende voordelen
  Meetgrootheidvrij chloor bij hoge aandelen van gebonden chloor; voor het bepalen van het gebonden chloor via DULCOMARIN® en sensor voor totaal chloor type CTE 1-CAN
  ReferentiemethodeDPD1
  pH-bereik5,5 … 8,0
  Temperatuur5 … 45 °C
  Druk, max.1,0 bar
  Aanstroming30…60 l/h (in DGM of DLG III)
  VoedingsspanningVia CAN-interface (11 – 30 V)
  Uitgangssignaal Ongekalibreerd, temperatuurgecompenseerd, galvanisch gescheiden
  SelectiviteitVrij chloor
  DesinfectieprocesChloorgas, hypochloriet, elektrolyse met membraan, desinfectiemiddelen met organisch chloor, bijv. op basis van cyanuurzuur, zijn niet geschikt
  InstallerenBypass: open afvoer voor het meetwater
  SensorarmatuurDGM, DLG III
  Meet- en regelapparatenDULCOMARIN®
  Typische toepassingDrinkwater met hoge aandelen gebonden chloor;Zwembad. Voor het bepalen van het gebonden chloor uit het verschil: Totaal chloor minus vrij chloor in de regelaar DULCOMARIN®.
  Bestendigheid tegenZouten, zuren, logen. Niet-tensiden
  Meetprincipe, technologieamperometrisch, 2 elektroden, bedekt met membraan
  MeetbereikBestelnr.
  CLE 3.1-CAN-P-10 ppm0,01…10,0 mg/l1083584

  Chloorsensor cpl. met 100 ml elektrolyt

  Bij de eerste inbouw van de chloorsensoren in de debietgever DLG III is een montageset, bestelnr. 815079, noodzakelijk.

  Sensor voor vrije chloor CLO 1-mA

  Sensor voor meting van vrij chloor in helder water ook bij gebruik van het elektrolyseproces voor desinfectie, tot 45 °C (1 bar) of 8 bar (25 °C). Voor gebruik samen met meet- en regelapparaten met 4-20 mA-ingang. Met de optionele “hydrodynamische reiniging” ook toepasbaar in aanslagvormend water.

  Uw voordelen

  • Meetgrootheid: vrij chloor, geen significante dwarsgevoeligheid voor gebonden chloor (chlooraminen)
  • Toepassing met retourleiding van meetwater in de procesleiding
  • Toepassing bij hogere drukken
  • Vermindering van storingen door elektrolysesystemen, waarbij de elektroden direct in het meetwater zijn ondergedompeld (zonder membraan) door open sensor (geen membraan) en goudelektroden
  • Meting van vrij chloor tot pH 9
  • Met de optionele “hydrodynamische reiniging” ook toepasbaar in aanslagvormend water.
  Meetgrootheidvrij chloor
  ReferentiemethodeDPD1
  pH-bereik5,0 … 9,0
  Temperatuur5 … 45 °C
  Druk, max.8,0 bar (25 °C)
  Aanstroming30…60 l/h (in de DGM of DLG III), constant debiet vanwege debietafhankelijk signaal
  Voedingsspanning16…24 V DC (tweedraads techniek)
  Uitgangssignaal4…20 mA = meetbereik, temperatuurgecompenseerd, ongekalibreerd, geen galvanische scheiding
  SelectiviteitVrij chloor t.o.v. gebonden chloor
  DesinfectieprocesChloorgas, hypochloriet, elektrolyse met membraan, elektrolyse zonder membraan met elektroden in het proces
  InstallerenBypass: open uitlaat voor meetwater, Inline: directe inbouw in het leidingwerk met de armatuur INLI
  SensorarmatuurDLG tot 1 bar/55 °C; DGM tot 6 bar/30 °C; INLI tot 7 bar/40 °C
  Meet- en regelapparatenD1C, DAC, AEGIS II
  Typische toepassingZwembad, zuiver drink- en bedrijfswater, ook samen met membraanloos elektrolyseproces toepasbaar. In combinatie met hydrodynamische reiniging ook toepasbaar in biofilmvormend, kalk-, ijzer- en mangaanhoudend water.
  Bestendigheid tegenTensiden, aanslag bij gebruik van de hydrodynamische reiniging
  Meetprincipe, technologieamperometrisch, 3 elektroden, zonder membraan
  MeetbereikBestelnr.
  CLO 1-mA-2 ppm0,02…2,0 mg/l1033871
  CLO 1-mA-10 ppm0,10…10,0 mg/l1033870

  Sensor voor vrij chloor CLO 1-CAN-P

  Sensor voor meting van vrij chloor in helder water ook bij gebruik van het elektrolyseproces voor desinfectie, tot 45 °C (1 bar) of 8 bar (25 °C). Voor gebruik bij meet- en regelapparaten met CAN-buskoppeling. Met de optionele “hydrodynamische reiniging” ook toepasbaar in aanslagvormend water.

  Uw voordelen

  • Meetgrootheid: vrij chloor, geen significante dwarsgevoeligheid voor gebonden chloor (chlooraminen)
  • Toepassing met retourleiding van meetwater in de procesleiding
  • Toepassing bij hogere drukken
  • Vermindering van storingen door elektrolysesystemen, waarbij de elektroden direct in het meetwater zijn ondergedompeld (zonder membraan) door open sensor (geen membraan) en goudelektroden
  • Meting van vrij chloor tot pH 9
  • Met de optionele “hydrodynamische reiniging” ook toepasbaar in aanslagvormend water.
  MeetgrootheidVrij chloor
  ReferentiemethodeDPD1
  pH-bereik5,0 … 9,0
  Temperatuur5 … 45 °C
  Druk, max.8,0 bar (25 °C)
  Aanstroming30…60 l/h (in de DGM of DLG III), constant debiet vanwege debietafhankelijk signaal
  Voedingsspanning11…30 V (via CAN-interface)
  Uitgangssignaal Digitaal (CANopen), ongekalibreerd, temperatuurgecompenseerd, galvanisch gescheiden
  SelectiviteitVrij chloor t.o.v. gebonden chloor
  DesinfectieprocesChloorgas, hypochloriet, elektrolyse met membraan, elektrolyse zonder membraan met elektroden in het proces
  InstallerenBypass: open uitlaat voor meetwater, Inline: directe inbouw in het leidingwerk met de armatuur INLI
  SensorarmatuurDLG tot 1 bar/55 °C; DGM tot 6 bar/30 °C; INLI tot 7 bar/40 °C
  Meet- en regelapparatenDULCOMARIN® 3, DULCOMARIN® II uitsluitend met hardware na 06-02-2014 vanaf softwareversie 3035
  Typische toepassingZwembad, zuiver drink- en bedrijfswater, ook samen met membraanloos elektrolyseproces toepasbaar. In combinatie met hydrodynamische reiniging ook toepasbaar in biofilmvormend, kalk-, ijzer- en mangaanhoudend water.
  Bestendigheid tegenZouten, zuren, logen, tensiden, vuilaanslag, aanslag bij gebruik van de hydrodynamische reiniging
  Meetprincipe, technologieamperometrisch, 3 elektroden, zonder membraan
  MeetbereikBestelnr.
  CLO 1-CAN-P-10 ppm0,10…10,0 mg/l1083134

  Sensor voor vrije chloor CLO 2-mA

  Sensor voor meting van vrij chloor in helder water ook bij gebruik van het elektrolyseproces voor desinfectie, tot 70 °C of 8 bar (25 °C). Voor gebruik samen met meet- en regelapparaten met 4-20 mA-ingang. Met de optionele “hydrodynamische reiniging” ook toepasbaar in aanslagvormend water.

  Uw voordelen

  • Meetgrootheid: vrij chloor, geen significante dwarsgevoeligheid voor gebonden chloor (chlooraminen)
  • Toepassing met retourleiding van meetwater in de procesleiding
  • Toepassing bij hogere drukken/temperaturen
  • Vermindering van storingen door elektrolysesystemen, waarbij de elektroden direct in het meetwater zijn ondergedompeld (zonder membraan) door open sensor (geen membraan) en goudelektroden
  • Meting van vrij chloor tot pH 9
  • Met de optionele “hydrodynamische reiniging” ook toepasbaar in aanslagvormend water
  Meetgrootheidvrij chloor
  ReferentiemethodeDPD1
  pH-bereik5,0 … 9,0
  Temperatuur5 … 70 °C
  Druk, max.8,0 bar (25 °C)
  Aanstroming30…60 l/h (in de DGM of DLG III), constant debiet vanwege debietafhankelijk signaal
  Voedingsspanning16…24 V DC (tweedraads techniek)
  Uitgangssignaal4…20 mA = meetbereik, temperatuurgecompenseerd, ongekalibreerd, geen galvanische scheiding
  SelectiviteitVrij chloor t.o.v. gebonden chloor
  DesinfectieprocesChloorgas, hypochloriet, elektrolyse met membraan, elektrolyse zonder membraan met elektroden in het proces
  InstallerenBypass: open uitlaat voor meetwater, Inline: directe inbouw in het leidingwerk met de armatuur INLI
  SensorarmatuurDLG tot 1 bar/55 °C; DGM tot 1 bar/60 °C; INLI tot 2 bar/70 °C. Voorwaarde: constant debiet
  Meet- en regelapparatenD1C, DAC, AEGIS II
  Typische toepassingHeet water tot 70°C, legionellabestrijding, onbelast drink- en bedrijfswater, ook samen met membraanloos elektrolyseproces toepasbaar.
  Bestendigheid tegenTensiden, aanslag bij gebruik van de hydrodynamische reiniging
  Meetprincipe, technologieamperometrisch, 3 elektroden, zonder membraan
  MeetbereikBestelnr.
  CLO 2-mA-2 ppm0,02…2,0 mg/l1033878

  Sensor voor vrij chloor CLB 2-µA

  Voordelige, eenvoudige sensor voor meting van vrij chloor in helder water, ook bij schommelende mediatemperatuur. Toepassing ook bij elektrolyseprocessen voor desinfectie tot 45 °C/3 bar. Voor gebruik met de compactregelaar DCCa

  Uw voordelen

  • Meetgrootheid: vrij chloor, geen significante dwarsgevoeligheid voor gebonden chloor (chlooraminen)
  • Voordelig door de eenvoudige opbouw zonder aparte slijtdelen
  • Eenvoudig, voordelig onderhoud zonder handelingen aan de membraankappen
  • Voorkoming van storingen door elektrolysesystemen zonder membraan waarbij de elektroden direct in het meetwater zijn ondergedompeld, door open sensor (geen membraan)
  • Meting van vrij chloor tot pH 9 en toepassing bij hoge druk to maximaal 8 bar mogelijk door afwezigheid van een membraan
  Meetgrootheidvrij chloor
  Meetbereiken0,05 – 5,0 mg/l, voor kortstondige schok-chlorering tot 10 mg/l toepasbaar
  ReferentiemethodeDPD1
  pH-bereik5,0 … 9,0
  Temperatuur5 … 45 °C
  Druk, max.3,0 bar
  Aanstroming30…60 l/h (in DGMA), constant debiet noodzakelijk vanwege debietafhankelijk signaal
  Voedingsspanningalleen door Compact regelaar
  Uitgangssignaal Onversterkt primair stroomsignaal, niet temperatuurgecompenseerd, ongekalibreerd, geen galvanische scheiding
  TemperatuurmetingPt 1000, geïntegreerd, verrekening in Compact regelaar DCCa
  SelectiviteitVrij chloor t.o.v. gebonden chloor
  DesinfectieprocesChloorgas, hypochloriet, elektrolyse met membraan, elektrolyse zonder membraan met elektroden in het proces
  InstallerenBypass: open uitlaat voor meetwater, Inline: directe inbouw in de leiding
  SensorarmatuurDGM, DLG III
  Elektrische aansluitingVaste kabel, 1 m, 6 aders met adereindhulzen
  Meet- en regelapparatenCompact regelaar
  Typische toepassingZwembad, drinkwater, ook samen met membraanloos elektrolyseproces voor het aanmaken van chloor toepasbaar, ook bij veranderende mediumtemperatuur toepasbaar.
  Bestendigheid tegenTensiden
  Meetprincipe, technologieamperometrisch, 3 elektroden, zonder membraan
  MeetbereikBestelnr.
  CLB 2-µA-5 ppm0,05…5,0 mg/l1038902

  Sensor voor vrij chloor CLB 3-µA

  Voordelige, eenvoudige sensor voor meting van vrij chloor in helder water bij een constante mediumtemperatuur. Toepassing ook bij elektrolyseprocessen voor desinfectie tot 45 °C/3 bar. Voor gebruik met de compactregelaar DCCa

  Uw voordelen

  • Meetgrootheid: vrij chloor, geen significante dwarsgevoeligheid voor gebonden chloor (chlooraminen)
  • Voordelig door de eenvoudige opbouw zonder aparte slijtdelen
  • Eenvoudig, voordelig onderhoud zonder handelingen aan de membraankappen
  • Voorkoming van storingen door elektrolysesystemen zonder membraan waarbij de elektroden direct in het meetwater zijn ondergedompeld, door open sensor (geen membraan)
  • Meting van vrij chloor tot pH 9 en toepassing bij hoge druk to maximaal 8 bar mogelijk door afwezigheid van een membraan
  Meetgrootheidvrij chloor
  Meetbereiken0,05 – 5,0 mg/l, voor schok-chlorering tot 10,0 mg/l toepasbaar
  ReferentiemethodeDPD1
  pH-bereik5,0 … 9,0
  Temperatuur5 … 45 °C constante temperatuur noodzakelijk vanwege temperatuurafhankelijk signaal
  Druk, max.3,0 bar
  Aanstroming30…60 l/h (in DGMA), constant debiet noodzakelijk vanwege debietafhankelijk signaal
  Voedingsspanningalleen door Compact regelaar DCCa
  Uitgangssignaal Onversterkt primair stroomsignaal, niet temperatuurgecompenseerd, ongekalibreerd, geen galvanische scheiding
  TemperatuurmetingGeen
  SelectiviteitVrij chloor t.o.v. gebonden chloor
  DesinfectieprocesChloorgas, hypochloriet, elektrolyse met membraan, elektrolyse zonder membraan met elektroden in het proces
  InstallerenBypass: open uitlaat voor meetwater, Inline: directe inbouw in de leiding, vast of verwisselbaar (wisselarmatuur)
  SensorarmatuurDGM, DLG III
  Elektrische aansluitingVaste kabel, 1 m, 4 aders met adereindhulzen
  Meet- en regelapparatenCompact regelaar
  Typische toepassingZwembad, drinkwater, ook samen met membraanloos elektrolyseproces voor aanmaken van chloor toepasbaar.
  Bestendigheid tegenTensiden
  Meetprincipe, technologieamperometrisch, 3 elektroden, zonder membraan
  MeetbereikBestelnr.
  CLB 3-µA-5 ppm0,05…5,0 mg/l1041696

  Sensor voor vrij chloor CBR 1-mA

  Sensor voor vrij chloor en broom in vervuild water, ook voor hoge pH-waarden tot maximaal 9,5. Voor gebruik samen met meet- en regelapparaten met 4-20 mA-ingang

  Uw voordelen

  • Meetgrootheid: vrij chloor, evenals gebonden broom (broomanine)
  • Membraanbedekte sensor vermindert storingen door veranderlijke doorstroming of stoffen in het water
  • Bestand tegen vuilafzettingen en biofilmen door elektrolyt met antimicrobacteriële werking en een membraan met grote poriën
  • Toepasbaar bij hoge pH-waarden tot 9,5 door optimalisering van het elektrolyt-membraansysteem
  Meetgrootheidvrij chloor, vrij broom, gebonden broom, DBDMH (1,3-dibroom-5,5-dimethylhydantoin)
  ReferentiemethodeDPD1
  pH-bereik5 ... 9.5
  Temperatuur1 … 40 °C
  Druk, max.1,0 bar
  Aanstroming30…60 l/h (in DGM, DLG II)
  Voedingsspanning16…24 V DC (tweedraads techniek)
  Uitgangssignaal4…20 mA = meetbereik, temperatuurgecompenseerd, ongekalibreerd, geen galvanische scheiding
  SelectiviteitVrij chloor t.o.v. gebonden chloor
  DesinfectieprocesChloorgas, hypochloriet, elektrolyse met membraan, bromide + hypochloriet, DBDHM
  InstallerenBypass: open afvoer voor het meetwater
  SensorarmatuurDGM, DLG III
  Meet- en regelapparatenD1C, DAC, AEGIS II
  Typische toepassingKoelwater, proceswater, afvalwater, water met hogere pH-waarden (stabiele pH), belast zwembadwater. In het zwembad voor het bepalen van het gebonden chloor uit het verschil: totaal chloor min vrij chloor. Onbehandeld water voor drinkwaterbehandeling.
  Bestendigheid tegenZouten, zuren, logen, tensiden, vuilaanslag
  Meetprincipe, technologieamperometrisch, 2 elektroden, bedekt met membraan
  MeetbereikBestelnr.
  CBR 1-mA-0,5 ppm0,01…0,5 mg/l*1038016
  CBR 1-mA-2 ppm0,02…2,0 mg/l*1038015
  CBR 1-mA-5 ppm0,05…5,0 mg/l*1052138
  CBR 1-mA-10 ppm0,10…10,0 mg/l*1038014
  *Meetbereik gerelateerd aan chloor. Bij de meting van broom worden de onder- en bovengrens van het meetbereik met de factor 2,25 verhoogd, dus bijv. CBR 1-mA-0,5ppm: 0,02 ...1,1 ppm.

  Sensor voor vrij chloor CLR 1-mA

  Sensor voor vrij chloor vanaf 10 ppm in vervuild spoelwater voor gebruik met meet- en regelapparaten met 4-20 mA ingang

  Uw voordelen

  • Meetgrootheid vrij chloor voor hoge concentraties tot 1.000 ppm
  • Membraanbedekte sensor verhindert storingen door veranderlijke doorstroming of stoffen in het water
  • Weerstand tegen vuilafzettingen door porieloos membraan
  Meetgrootheidvrij chloor
  ReferentiemethodeDPD1
  pH-bereik5,5 … 8,0
  Temperatuur5 … 45 °C
  Druk, max.1,0 bar
  Aanstroming30…60 l/h (in DGM, DLG II)
  Voedingsspanning16…24 V DC (tweedraads techniek)
  Uitgangssignaal4…20 mA = meetbereik, temperatuurgecompenseerd, ongekalibreerd, geen galvanische scheiding
  SelectiviteitVrij chloor t.o.v. gebonden chloor
  DesinfectieprocesChloorgas, hypochloriet, elektrolyse met membraan
  InstallerenBypass: open afvoer voor het meetwater
  SensorarmatuurDLG III
  Meet- en regelapparatenD1C, DAC
  Typische toepassingWassen van sla, groenten, gevogelte, vervuild proces- en afvalwater.
  Bestendigheid tegenZouten, zuren, logen, tensiden, vuilaanslag
  Meetprincipe, technologieamperometrisch, 2 elektroden, bedekt met membraan
  MeetbereikBestelnr.
  CLR 1-mA-200 ppm10,0…200 mg/l1047978

  Tip: Meetbereik van 10,0 ... 1.000 mg/l op aanvraag

  Bij de eerste inbouw van de chloorsensoren in de debietgever DLG III is een montageset, bestelnr. 815079, noodzakelijk.

  Sensor voor vrij chloor CBR 1-CAN-P

  Sensor voor vrij chloor en broom in vervuild water, ook voor hoge pH-waarden tot maximaal 9,5. Voor gebruik bij meet- en regelapparaten met CAN-buskoppeling.

  Uw voordelen

  • Meetgrootheid: vrij chloor, evenals gebonden broom (broomanine)
  • Membraanbedekte sensor vermindert storingen door veranderlijke doorstroming of stoffen in het water
  • Bestand tegen vuilafzettingen en biofilmen door elektrolyt met antimicrobacteriële werking en een membraan met grote poriën
  • Toepasbaar bij hoge pH-waarden tot 9,5 door optimalisering van het elektrolyt-membraansysteem
  Meetgrootheidvrij chloor, vrij broom, gebonden broom, DBDMH (1,3-dibroom-5,5-dimethylhydantoin)
  ReferentiemethodeDPD1
  pH-bereik5 … 9,5
  Temperatuur1 … 40 °C
  Druk, max.1,0 bar
  Aanstroming30…60 l/h (in DGM, DLG II)
  Voedingsspanning11…30 VDC (via CAN-interface)
  UitgangssignaalDigitaal (CANopen), ongekalibreerd, temperatuurgecompenseerd, galvanisch gescheiden
  SelectiviteitVrij chloor t.o.v. gebonden chloor
  DesinfectieprocesChloorgas, hypochloriet, elektrolyse met membraan, bromide + hypochloriet, DBDHM
  InstallerenBypass: open afvoer voor het meetwater
  SensorarmatuurDGM, DLG III
  Meet- en regelapparatenDULCOMARIN® 3, DULCOMARIN® II uitsluitend met hardware na 06-02-2014 vanaf softwareversie 3035
  Typische toepassingKoelwater, proceswater, afvalwater, water met hogere pH-waarden (stabiele pH), belast zwembadwater. In het zwembad voor het bepalen van het gebonden chloor uit het verschil: totaal chloor min vrij chloor. Onbehandeld water voor drinkwaterbehandeling.
  Bestendigheid tegenVuilaanslag, biofilmen, tensiden
  Meetprincipe, technologieamperometrisch, 2 elektroden, bedekt met membraan
  MeetbereikBestelnr.
  CBR 1-CAN-P-10ppm0,01…10,0 mg/l1083135

  Downloads voor DULCOTEST® sensoren voor vrij chloor

  Meer in het downloadcenter

  0 Resultaten
  Filteren op documenttype
  Brochure / flyer (0)
  Catalogus (0)
  Certificaat / verklaring (0)
  Elektrisch schema (0)
  Explosietekening / reserveonderdelen (0)
  Gebruikershandleiding (0)
  Gegevensblad (0)
  Overige (0)
  Persbericht (0)
  Software (0)
  Tekening / maatschets / 3D (0)
  Toepassingsvoorbeeld / referentie (0)
  Vakartikel (0)
  Veiligheidsinformatieblad (0)

  Geselecteerd filter:

  Overeenkomende downloads

  Sorteren op A tot en met Z
  meer zoekresultaten laden ...
  Geen verdere zoekresultaten meer!

  Er zijn geen zoekresultaten gevonden.

  Zijn alle woorden juist gespeld?
  Opnieuw proberen met minder of andere zoekwoorden?

  Probeer het later nog een keer a.u.b.

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Overzicht

  Betrouwbare online-meting van vrij (werkzaam) chloor – met de DULCOTEST® sensoren.

  Vrij chloor geldt wereldwijd als meest belangrijk desinfectiemiddel. Hieronder vallen de verbindingen Cl2 (elementair chloor), HOCl (waterstofhypochloriet) en OCl- (hypochloriet).

  Met onze productlijn DULCOTEST® sensoren voor vrij chloor zijn vijf series beschikbaar, die geoptimaliseerd zijn voor verschillende toepassingen. Elke serie bestaat uit meerdere typen met verschillende meetbereiken.

  Der beproefde membraanbedekte standaardsensor voor vrij chloor CLE3 zorgt voor de bewaking en regeling van helder water, bijv. bij de desinfectie van drinkwater. De variant CLE3.1 is vooral geschikt bij een overschot aan gebonden chloor Mono-, di-, trichlooramine. Het meetresultaat van het type CLE (vrij chloor) wordt van het meetresultaat van het ... meer in de verklarende woordenlijst en levert de meest nauwkeurige resultaten bij de rekenkundige bepaling van het gebonden op basis van de meting van totaal chloor Som van vrij en gebonden chloor. Aanbevolen sensor: type CTE, referentiemethode DPD4. meer in de verklarende woordenlijst en vrij chloor.

  De sensoren CLB2 en CLB3 zijn eenvoudig te gebruiken en voordelige chloorsensoren zonder membraan, voor helder onbelast water.

  De sensor CLO1 is zeer geschikt voor inline elektrolyseprocessen, waarbij storende verbindingen kunnen ontstaan. De sensor CLO2 is daarnaast voorbestemd voor desinfectie van heetwater.

  De sensor CBR1 kan in vervuild water, ook bij hoge pH-waarden tot maximaal 9,5 worden gebruikt bij de desinfectie van koelwater.

  De sensor CLR1 is geoptimaliseerd voor desinfectie/wassen van levensmiddelen en tolereert vervuild water en chloorconcentraties tot 1000 mg/l.

  Uw voordelen

  • Vijf verschillende sensorseries en een veelvoud aan versies maken het volgende mogelijk: Toepassing bij de meest uiteenlopende waterkwaliteiten (pH, zoutgehalte, temperatuur, chemicaliën- en vuilbelastingen), toepassing in combinatie met vele desinfectieprocessen: Chloorgas, natrium-, calciumhypochloriet, elektrolyse, toepassing binnen een breed meetbereik van 0,01 tot 1000 mg/l.
  • Efficiënte procesbesturing door nauwkeurige amperometrische meting in realtime (korte aanspreektijd)
  • Geen storing door vertroebeling of kleuring door amperometrisch meetprincipe
  • Stabiel nulpunt
  • Geen storing door temperatuurinvloed door geïntegreerde temperatuurcompensatie
  • Bij sensoren met membraanbedekte meetelektroden: Verminderde afhankelijk van debiet, stoffen in het water en aanslagvormende media. Lange standtijden door membraanbedekte elektroden en inbedding hiervan in een elektrolyt. Zo worden, onafhankelijk van de procesomstandigheden, optimale meetomstandigheden in stand gehouden. Voordelig onderhoud, door eenvoudig vervangen van de membraankap.

  Video

  Toepassing

  Technische gegevens

  Downloads

  Neem contact met ons op

  John van der Westen

  Directeur, ProMinent Verder B.V.

  »Mijn team en ik staan op ieder moment voor u klaar. Stuur ons gerust uw aanvraag.«

  +31 30 677 92 80  Stel uw vraag   

  Reserveonderdelen en toebehoren

  Passende producten

  1 2 3

  ProMinent Nieuwsbrief - het laatste nieuws, op maat gemaakt voor u! Nu abonneren