Zoeksuggesties

Privacyverklaring

Wij verwelkomen u graag op onze website en waarderen uw interesse in ons bedrijf en onze producten. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw gegevens. Daarom willen we u hierna informeren welke gegevens van uw bezoek we voor welke doeleinden gebruiken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, die aan u persoonlijk relateerbaar zijn, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

I. Naam en aanspreektitel van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de basisverordening gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, evenals andere voorschriften inzake de gegevensbeschermingswet, is:

ProMinent Verder B.V.
Utrechtseweg 4a
3451 GG VLEUTEN
Nederland
Phone: +31 (0) 30 6779280
E-mail: info@prominent.nl
Website: https://www.prominent.com

II. Algemene informatie over de gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

In principe verwerken wij persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit noodzakelijk is om een goed functionerende website en onze inhoud en services aan te bieden. Overigens vinden het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van onze gebruikers alleen plaats met toestemming van de gebruiker

2. Gegevensverwijdering en opslagduur

De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag wegvalt. Bovendien kan dergelijke opslag gebaseerd zijn op gronden die door Europese of nationale wetgevers zijn vastgelegd in EU-verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. Een blokkering of verwijdering van deze gegevens vindt plaats wanneer een door deze normen voorgeschreven opslagperiode vervalt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor een contract of de uitvoering van het contract.

III. Terbeschikkingstelling van de website en aanmaken van logbestanden

Elke keer dat onze website wordt bezocht, verzamelt onze webserver automatisch de volgende gegevens:

• IP-adres van de gebruiker

• Hostnaam (bijv. welke pagina van ProMinent werd bezocht www.prominent.nl o.a.)

• Datum en tijd van de toegang (time)

• Type en plaats van de aanvraag (request)

• Informatie over het browsertype en de gebruikte versie

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Een opslag van deze gegevens samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker vindt niet plaats.

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6 par. 1 letter f AVG. We hebben een legitiem belang bij gegevensverwerking, omdat de tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem noodzakelijk is om de levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiertoe moet het IP-adres van de gebruiker worden bewaard gedurende de duur van de sessie. De opslag in logbestanden wordt gedaan om de functionaliteit van de website te waarborgen. Bovendien worden de gegevens gebruikt om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt niet plaats in deze context.

De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het verzamelen. In het geval van het verzamelen van de gegevens voor het beschikbaar stellen van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is voltooid. In het geval van het opslaan van de gegevens in logbestanden, is dit uiterlijk na 30 dagen het geval. Bovendien worden de logbestanden maximaal 12 maanden opgeslagen in back-upbestanden. Toegang tot deze back-ups gebeurt alleen in uitzonderlijke gevallen.

IV. Gebruik van cookies

Naast de bovengenoemde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn tekstbestanden die zijn opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker opgeslagen worden. Deze cookies bevatten een karakteristieke reeks waarmee de browser eenduidig kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgestart. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer overdragen. Het gebruik van cookies stelt ons in staat om het internetaanbod gebruikersvriendelijker en effectiever te maken. Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en doorgegeven aan onze site. Daardoor hebt u als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website zijn gedeactiveerd, is het misschien niet mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

Deze website gebruikt cookies in de volgende mate:

• Tijdelijke cookies (tijdelijk gebruik)

• Permanente cookies (tijdelijk beperkt gebruik)

• Cookies van derden (van derde partijen)

Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd, als de browser afgesloten wordt. Daartoe behoren in het bijzonder de sessie-cookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de algemene sessie. Hierdoor wordt uw computer herkend wanneer u terugkeert naar onze website.

Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies op elk gewenst moment in de beveiligingsinstellingen van uw browser verwijderen.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruik van cookies is artikel 6 par. 1 letter f AVG. Ons legitieme belang is hier om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen.

V. Google Analytics

Op basis van onze legitieme belangen (i.e. belang van de analyse, optimalisatie en economische werking van ons onlineaanbod in de zin van artikel 6 par. 1 letter f AVG) maakt Google Analytics gebruik van een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC ("Google"). Google gebruikt cookies. De door de cookies verzamelde informatie over het gebruik van deze website door de gebruiker wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De gegevens die op deze manier door de cookies worden verzameld, worden automatisch na 14 maanden eenmaal per maand verwijderd.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons onlineaanbod door gebruikers te evalueren, rapporten over de activiteiten in dit onlineaanbod samen te stellen en ons verdere diensten te bieden met betrekking tot het gebruik van dit onlineaanbod en het internetgebruik. Daarbij kunnen pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers worden gemaakt op basis van de verwerkte gegevens.

We gebruiken Google Analytics om door de reclamediensten binnen Google en zijn partners gelinkte advertenties, alleen te tonen aan die gebruikers die interesse hebben getoond in ons onlineaanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in specifieke onderwerpen of producten die bepaald worden via de bezochte webpagina's), die we kenbaar maken aan Google (de zogenaamde "remarketing" of "Google Analytics-doelgroepen"). Met behulp van remarketingdoelgroepen willen we er ook voor zorgen dat onze advertenties aansluiten bij de potentiële interesse van gebruikers en geen irritatie opwekken.

Voor gebruikers die de reclamefuncties van Google Analytics gebruiken, worden met behulp van Google-cookies voor advertentiedoeleinden functies zoals de remarketing in het Google displaynetwerk voor producten zoals AdWords geactiveerd. Verder informatie voor het gebruik van zulke cookies door Google vindt u in de veel gestelde vragen bij de Google-privacyverklaring. In de reclame-instellingen kunt u de cookie-instellingen wijzigen of deze functies uitschakelen.

We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dat betekent dat het IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte ingekort wordt. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het door de browser doorgegeven IP-adres van de gebruiker wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verstrekt. Gebruikers kunnen de opslag van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; gebruikers kunnen ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de onlineaanbieding gerelateerde gegevens verzamelt evenals de verwerking van die gegevens door de browser-invoegtoepassing te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Ga naar de webpagina's van Google voor meer informatie over gegevensgebruik door Google, instellingen en mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners („Gebruik van gegevens door Google bij uw gebruik van websites of apps van onze partners“), https://policies.google.com/technologies/ads („Gegevensgebruik voor reclamedoeleinden“), https://adssettings.google.com/authenticated („Informatie beheren die Google gebruikt om u advertenties te laten zien“).

Google-marketing-services

We gebruiken op basis van onze legitieme belangen (i.e. belang van de analyse, optimalisatie en economische werking van ons onlineaanbod in de zin van artikel 6 par. 1 letter f AVG) de marketing- en remarketing-diensten (afgekort "Google-marketing-diensten") van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google).

Met Google marketing diensten kunnen we advertenties voor en op onze website gericht tonen, om gebruikers enkel advertenties te tonen die mogelijk overeenstemmen met hun interesses. Als een gebruiker bijv. advertenties voor producten getoond worden, waarin hij zich op andere websites interesseerde, dan spreekt men van "remarketing". Voor deze doeleinden wordt bij oproep van onze en andere webpagina's, waarop Google-marketing-diensten actief zijn, onmiddellijk door Google een code uitgevoerd en worden zgn. (re)marketing-tags (onzichtbare afbeeldingen of codes, ook wel "webbakens" genoemd) opgenomen op de webpagina. Met behulp daarvan wordt op het apparaat van de gebruiker een individuele cookie opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). De cookies kunnen worden ingesteld door verschillende domeinen, onder andere google.com , doubleclickbygoogle.com of adwords.com e.d. meer informatie. . In dit bestand wordt genoteerd welke webpagina's de gebruiker bezocht, voor welke inhoud hij geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen hij heeft geklikt, evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende webpagina's, bezoektijd en andere informatie over het gebruik van het onlineaanbod. Het IP-adres wordt niet samengevoegd met gegevens van de gebruiker in andere aanbiedingen van Google. De bovenstaande informatie kan ook door Google worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen hem dan op zijn interesses afgestemde advertenties getoond worden.

De gegevens van de gebruikers worden in het kader van de Google-marketingservices gepseudonimiseerd verwerkt. D.w.z. Google slaat bijv. de namen of het e-mailadres van de gebruikers niet op en verwerkt ze niet, maar verwerkt de relevante gegevens op basis van cookies in pseudonieme gebruikersprofielen. D.w.z. vanuit het perspectief van Google worden de advertenties niet beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de eigenaar van de cookie, ongeacht wie de eigenaar van de cookie is. Dit is niet van toepassing als een gebruiker Google expliciet toestemming heeft gegeven om de gegevens te verwerken zonder deze pseudonimisatie. De informatie die via Google marketingdiensten over gebruikers wordt verzameld, wordt naar Google verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

We gebruiken ook de "Google Tag Manager" om de Google Analytics- en marketingdiensten op onze website te integreren en beheren.

Zie de overzichtspagina voor meer informatie over het datagebruik van Google voor marketing: https://policies.google.com/technologies/ads , de privacyverklaring van Google is onder https://policies.google.com/privacy oproepbaar.

Als u zich wilt afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties via Google Marketing Services, kunt u gebruik maken van de instellings- en opt-out-mogelijkheden van Google: https://adssettings.google.com/authenticated .

VI. Nieuwsbrief

Op onze internetpagina bestaat de mogelijkheid om u te abonneren op een gratis nieuwsbrief. De gegevens van het invoermasker worden naar ons verzonden wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrief. Dit zijn:

• E-mailadres

• Aanspreektitel

• Academische titel

• Voornaam

• Achternaam

• Land

• Verplichte velden zijn enkel het e-mailadres en het land

• Onderwerp (branche, andere)

• Bron

Bovendien worden de volgende gegevens verzameld bij registratie:

• IP-adres van de gebruiker

• Datum en tijd van de registratie

• Indicatie dat de privacyverklaring werd gelezen

Voor de verwerking van de gegevens wordt uw toestemming verkregen tijdens het registratieproces en wordt er verwezen naar dit privacybeleid. We gebruiken de zogenaamde double opt-in-procedure voor het bestellen van de nieuwsbrief, d.w.z. uw bestelling wordt pas voltooid als u uw registratie eerder hebt bevestigd via een bevestigings-e-mail die u hiervoor hebt ontvangen door op de link in deze e-mail te klikken. De bevestiging geldt als toestemming. Als uw bevestiging niet binnen 100 dagen wordt ontvangen, wordt uw registratie automatisch uit onze database verwijderd. Hierdoor zorgen we ervoor dat niemand anders zich kan aanmelden voor onze nieuwsbrief.

In verband met de verwerking van gegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven, is er geen bekendmaking van de gegevens aan derden. In verband met de verwerking van gegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven, is er geen bekendmaking van de gegevens aan derden. Bij tracking van de nieuwsbrief-bevestigingspagina met Google Analytics, wordt het e-mailadres van de gebruiker voor de overdracht naar Google uit de gegevens van de paginaoproep verwijderd. De gegevens worden uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruikt. Het laden van het e-mailadres van de gebruiker dient om de nieuwsbrief te versturen. Het laden van andere persoonsgegevens in het kader van de registratieprocedure dient om misbruik van de diensten of van het gebruikte e-mailadres te verhinderen.

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens nadat de gebruiker zich heeft geregistreerd voor de nieuwsbrief, is de toestemming van de gebruiker, artikel 6 par. 1 letter a AVG.

De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het verzamelen. Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

Het abonnement op de nieuwsbrief kan op elk moment door de betreffende gebruiker worden beëindigd. Voor dit doel is er een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief. Hiermee is ook de intrekking van de toestemming voor de opslag van de persoonsgegevens, die tijdens het registratieproces zijn verzameld, mogelijk.

1. Tracking van de nieuwsbriefreacties in het nieuwsbriefsysteem Inxmail

Onder tracking wordt in Inxmail Professional het volgen of opslaan van gedrag van ontvangers begrepen. Het gedrag van de ontvanger verwijst naar de volgende drie acties van uw ontvangers:

• Het openen van een mailing

• Het klikken op tekst- en afbeeldings-links

• Het downloaden van afbeeldingen in een e-mailprogramma

2. Persoonsgerelateerde tracking (unique-count-tracking)

Als een ontvanger een mailing opent, op een koppeling klikt of afbeeldingen in zijn e-mailprogramma downloadt, kan Inxmail Professional dit registreren en opslaan. Deze acties van ontvangers worden ontvangersreacties genoemd in Inxmail Professional. Door middel van Inxmail Professional kan een interesseprofiel van de ontvanger worden gemaakt op basis van de reacties van de ontvanger. We kunnen bijvoorbeeld bepalen welke ontvangers op specifieke links hebben geklikt. Op basis van deze klikken kunnen we doelgroepen bouwen en ontvangers meer op hun behoeften afgestemde informatie geven over hun interessegebieden. De optie voor persoonsgerelateerde tracking wordt momenteel niet gebruikt. Als dit verandert, zullen we de ontvangers van de nieuwsbrief onmiddellijk op de hoogte brengen.

Door akkoord te gaan met de registratie voor de nieuwsbrief, stemt u in overeenstemming met artikel 6 par. 1 letter a AVG ermee in dat uw gebruikersgedrag persoonlijk wordt gevolgd. Om de inhoud van de topicnieuwsbrief te optimaliseren, vergelijken we openingspercentages en reacties van ontvangers van verschillende mailings in het algemeen. De opgeslagen persoonsgegevens worden onmiddellijk uit het systeem verwijderd als een ontvanger van de nieuwsbrief zich afmeldt.

VII. Contactformulier en e-mailcontact

Op onze website is een contactformulier beschikbaar, dat kan worden gebruikt voor elektronische contactopname. Als een gebruiker gebruik maakt van deze optie, worden de gegevens die in het invoermasker zijn ingevoerd, naar ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

• Aanspreektitel, voornaam, achternaam

• Firmanaam

• Klantnummer

• E-mailadres

• Telefoonnummer

• Straat, huisnummer, postcode, stad, land

• Academische titel

• Productinteresse

• Uw mededeling aan ons

• Bijlages (documenten)

• Terugroepverzoek, in geval deze optie werd gekozen

Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden de volgende gegevens ook opgeslagen:

• Datum en tijd van de registratie

• IP-adres van de gebruiker

Alternatief is een contactopname per e-mail mogelijk. In dit geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker die per e-mail worden verzonden, opgeslagen. In dit verband is er geen bekendmaking van de gegevens aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van de conversatie.

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoermasker dient voor ons enkel voor de verwerking van de contactopname. In geval van contactopname per e-mail is dat ook het legitieme belang bij de verwerking van de gegevens in overeenstemming met de wettelijke basis van artikel 6, par. 1, letter f AVG. Als het e-mailcontact een contract wil sluiten, dient artikel 6 par. 1 letter b AVG als juridische basis voor de verdere verwerking.

De andere persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het verzamelen. Voor de persoonsgegevens uit het invoermasker van het contactformulier en de gegevens die per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer de betreffende conversatie met de gebruiker is beëindigd. De conversatie is dan beëindigd als kan worden afgeleid uit de omstandigheden dat de relevante feiten definitief zijn opgehelderd.

Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In dat geval kan de conversatie evenwel niet voortgezet worden.

VIII. Aanmelding voor seminars

Op onze internetpagina bestaat de mogelijkheid om u aan te melden voor seminars. Hierbij worden de gegevens uit het invoermasker naar ons doorgestuurd. Dit zijn:

• Aanspreektitel, voornaam, achternaam

• Firmanaam

• E-mailadres

• Telefoonnummer

• Straat, huisnummer, postcode, stad, land

• Klantnummer

• Academische titel

• Seminardeelnemers (andere deelnemers)

Bovendien worden de volgende gegevens verzameld bij registratie:

• Datum en tijd van de registratie

• IP-adres van de gebruiker

Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van het registratieproces naar deze privacyverklaring verwezen.

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens nadat de gebruiker zich heeft geregistreerd voor een seminar is art. 6 par. 1 letter b AVG, gezien de aangegeven gegevens nodig zijn voor de uitvoering van het contract.

Dit is het geval tijdens het registratieproces voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen als de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Ook na het sluiten van het contract kan het nodig zijn om persoonsgegevens van de contractant op te slaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen.

Als gebruiker hebt u de mogelijkheid om de registratie op elk gewenst moment te annuleren. U kunt op elk moment de opgeslagen gegevens over u wijzigen.

Als de gegevens nodig zijn om een contract uit te voeren of precontractuele maatregelen uit te voeren, dan is voortijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk, in zoverre contractuele of wettelijke verplichtingen het verwijderen niet beletten.

IX. GetSiteControl

We integreren op onze internetpagina's de widget-tool „GetSiteControl“ van GetWebCraft Limited, Klimentos 41-43, Klimentos Tower, Flat/Office 25, 1061, Nicosia, Cyprus. Het betreft hierbij een widget die ons het tonen van informatie als "layover" mogelijk maakt. De layover-vensters kunnen worden weergegeven volgens bepaalde regels (bijv. duur van het paginabezoek), zodat het instellen van een cookie noodzakelijk is. Bij aanroep van de layover, worden de gegevens overgedragen naar servers van GetWebCrat Limited alsof u hun eigen website bezoekt. Raadpleeg de privacyverklaring van het bedrijf voor meer informatie over gegevensbescherming bij GetWebCraft: getsitecontrol.com/privacy/

Met de widget-tool "GetSiteControl", kan de inhoud van onze website worden gedeeld op de sociale netwerken van Facebook Ireland Ltd. Facebook Inc., Google Inc. Twitter Inc. en LinkedIn Ireland Unlimited Company. Door de integratie in onze internetpagina's, worden cookies die op uw computer zijn opgeslagen, gebruikt om verbinding te maken met de servers van het respectieve sociale netwerk. Door op de betreffende knop te klikken, wordt uw IP-adres verzonden naar het respectieve sociale netwerk. U kunt dit door overeenkomstige browserinstellingen verhinderen.

Bent u tijdens uw bezoek aan onze website ingelogd in uw profiel van één van de genoemde sociale netwerken, dan verzamelt en bewaart de exploitant van dit netwerk, indien nodig, meer gegevens over het bezoek van onze website. Als u zo'n toewijzing niet wenst, raden wij u aan om uit te loggen uit sociale netwerken voordat u onze websites bezoekt.

Neem contact op met de betreffende exploitant van de sociale netwerken over de verwerking en het gebruik van uw gegevens. Informatie van de exploitant met betrekking tot de respectieve gegevensbeschermingsvoorschriften en evt. mogelijke instellingen voor de bescherming van uw privacy vindt u hier:

• Facebook Ireland Ltd. resp. Facebook Inc.: https://nl-nl.facebook.com/policy.php

• Twitter Inc.: https://twitter.com/en/privacy

• LinkedIn Ireland Unlimited Company: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=nl_NL

X. Rechten van de betrokkenen

U hebt tegenover ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

– op grond van artikel 7, par. 3 AVG, om uw eens gegeven toestemming aan ons op elk moment in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat we de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer voortzetten;

– volgens art. 15 AVG recht op informatie;

– volgens art. 16 en 17 AVG recht op correctie of verwijdering;

– volgens art. 18 AVG recht op inperking van de verwerking;

– volgens art. 20 AVG recht op gegevensportabiliteit;

– volgens art. 77 AVG het recht om bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Als uw persoonsgegevens op basis van legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, par. 1 p. 1, letter f AVG worden verwerkt, hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 21 AVG. Als u uw recht op bezwaar wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar objection@prominent.com . Bij het uitoefenen van het recht op bezwaar vragen wij u uit te leggen waarom we uw persoonsgegevens niet meer mogen verwerken zoals wij hebben gedaan. Vervolgens onderzoeken we dan de kwestie en passen we de gegevensverwerking aan of laten we u onze overtuigende, legitieme redenen zien waarom we deze blijven verwerken.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden en gegevensanalyse. Over het bezwaar tegen reclame kunt u ons op volgende adresgegevens informeren:

ProMinent GmbH
Im Schuhmachergewann 5-11
69123 Heidelberg
Duitsland
Tel.: +49 6221 842 0
E-mail: objection@prominent.com

XI. Wijziging van de privacybepalingen

We zullen dit privacybeleid af en toe bijwerken om uw persoonlijke informatie te beschermen. U dient dit privacybeleid af en toe te herzien om op de hoogte te blijven van hoe wij uw informatie beschermen en de inhoud van onze site voortdurend verbeteren. Met het gebruik van de pagina www.prominent.nl stemt u in met de voorwaarden van dit privacybeleid voor de bescherming van persoonsgegevens.

ProMinent Nieuwsbrief - het laatste nieuws, op maat gemaakt voor u! Nu abonneren