Zoeksuggesties
Privacyverklaring

Vriendelijk dank voor uw bezoek aan de website van de ProMinent ondernemingsgroep (ProMinent GmbH en de aan haar verbonden ondernemingen). We zijn verheugd over uw belangstelling voor onze producten en diensten. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons uitermate belangrijk.

1. Privacy

De verzamelde gegevens worden verwerkt en opgeslagen conform de wetgeving voor bescherming van persoonsgegevens. U hebt natuurlijk volgens de Duitse wetgeving voor bescherming van persoonsgegevens het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen gegevens. Gaarne delen wij u mee welke gegevens we over u hebben opgeslagen. Bovendien hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de registratie van uw persoonsgegevens en deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen.

Verzameling en verwerking van niet-persoonlijke gegevens

Niet-persoonlijke gegevens worden door de ProMinent ondernemingsgroep (ProMinent GmbH en de aan haar verbonden ondernemingen) bij toegang tot de website en de nieuwsbrief automatisch verzameld. Daarbij gaat het om statistische gegevens die in geaccumuleerde vorm informatie over bijvoorbeeld de gebruikte webbrowser, het besturingssysteem, het aantal bezoekers enz. bevatten. De ProMinent ondernemingsgroep (ProMinent GmbH en de aan haar verbonden ondernemingen) gebruikt deze gegevens voor doorlopende verbetering van de website en de nieuwsbrief.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Bij persoonsgegevens gaat het om gegevens zoals naam, bedrijfsnaam, branche, functie, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden door de ProMinent ondernemingsgroep (ProMinent GmbH en de aan haar verbonden ondernemingen) uitsluitend verzameld in het kader van contactopname, aanmelding voor de nieuwsbrief, enquêtes en dergelijke. Daarnaast worden bij de bezorging van en toegang tot de nieuwsbrief en de inhoud daarvan automatisch persoonsgegevens verzameld. De persoonsgegevens worden daarbij uitsluitend opgeslagen voor de individuele communicatie, het afhandelen van verzoeken, de verzending van productinformatie, individuele aanpassing van de inhoud van de nieuwsbrief aan de ontvanger en het doen van offertes. Ze worden uitsluitend doorgegeven aan ondernemingen van de ProMinent ondernemingsgroep (ProMinent GmbH en de aan haar verbonden ondernemingen) of, indien nodig, aan de door ProMinent aangewezen handelsvertegenwoordigingen. De gegevens worden opgeslagen tot het moment dat u verzoekt om verwijdering van de gegevens. Afmelden van de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk via de daartoe bestemde link in de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief

Voor het abonnement op de nieuwsbrief hebben we, behalve uw e-mailadres, uw bevestiging nodig dat de nieuwsbriefdienst voor u moet worden geactiveerd. Deze bevestiging bestaat enerzijds uit de bevestiging dat u eigenaar bent van het aangegeven e-mailadres en anderzijds uit de bevestiging dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Andere gegevens zoals aanhef, naam en dergelijke zijn vrijwillig en dienen voor de personalisering van de nieuwsbrief. Het verzamelen van gegevens vindt uitsluitend plaats met als doel het verzenden van de nieuwsbrief. Om de inhoud van de nieuwsbrief continu te verbeteren en de aantrekkelijkheid van de nieuwsbrief te vergroten, worden via gepersonaliseerde link-tracking statistische gegevens verzameld (bijv. openingspercentages, klikpercentages). De gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Het abonnement op de nieuwsbrief kan op ieder moment worden opgezegd. Gebruik daarvoor de afmeldingslink die u onderaan iedere nieuwsbrief vindt.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt zgn. 'cookies', kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Op deze website is IP-anonimisering geactiveerd. Daarom wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten aan de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van cookies met een desbetreffende instelling van uw browsersoftware verhinderen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl beschikbare browser-addon te downloaden en te installeren.

De op deze website geïmplementeerde marketingfuncties van Google Analytics omvatten de Google Analytics-rapporten over prestaties op basis van demografische kenmerken en interesses. We gebruiken daarvoor first-party cookies (bijv. Google Analytics-cookies) en cookies van derden (bijv. DoubleClick-cookies) samen om in geanonimiseerde en geaggregeerde vorm te analyseren welke demografische kenmerken en interesses de bezoekers van onze website over het algemeen hebben. Wij gebruiken deze informatie om ons aanbod op de website te verbeteren. Gebruikers kunnen de marketingfuncties van Google Analytics uitschakelen via de instellingen voor Google-advertenties op https://www.google.com/ads/preferences/?hl=nl .

Inlichtingen

Voor verdere vragen over onze privacyverklaring of het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met:

ProMinent GmbH
Datenschutzbeauftragter / Data Protection Officer
Im Schuhmachergewann 5-11
69123 Heidelberg
Germany

2. Auteursrechten

De in deze website opgenomen teksten, afbeeldingen, grafieken, animaties, video's, geluiden en overige inhoud zijn auteursrechtelijk beschermd en alle rechten komen uitsluitend toe aan de ProMinent ondernemingsgroep (ProMinent GmbH en de aan haar verbonden ondernemingen). Zonder schriftelijke toestemming van ProMinent GmbH mag de inhoud van deze website niet worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of toegankelijk worden gemaakt voor commerciële doeleinden. We wijzen erop dat de afbeeldingen die in de website zijn opgenomen, onderworpen kunnen zijn aan auteursrechten van derden.

3. Merkrechten

Voor zover niet anders vermeld, zijn alle merken en handelsmerken op deze website merkrechtelijk beschermd. Dit geldt in het bijzonder voor merken, typeaanduidingen, logo's en emblemen.

4. Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website en de beschikbaar gestelde informatie zijn zorgvuldig geselecteerd en worden regelmatig bijgewerkt. Niettemin kunnen geen garanties worden gegeven betreffende de actualiteit, foutloosheid en nauwkeurigheid van de opgenomen informatie. Iedere aansprakelijkheid voor schade die rechtstreeks of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, wordt uitgesloten, voor zover deze niet berust op opzet of grove nalatigheid.

De ProMinent ondernemingsgroep (ProMinent GmbH en de aan haar verbonden ondernemingen) behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of aanvullingen uit te voeren.

5. Links

Ons aanbod bevat links naar websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Wij kunnen voor deze vreemde inhoud dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van een website waarnaar wordt verwezen, is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van die website verantwoordelijk. Alle websites worden op het moment dat de links worden opgenomen, gecontroleerd op mogelijke schendingen van de wet. Op het moment van opname van de links werd geen wederrechtelijke inhoud geconstateerd. Het doorlopend controleren van de inhoud van websites waarnaar wordt gelinkt, zonder concrete aanwijzing van een wetsovertreding zou echter niet redelijk zijn. Bij het bekend worden van een wetsovertreding zullen we de betroffen link(s) onmiddellijk verwijderen.