Zoeksuggesties

CLP-verordening

Het doel van de CLP-verordening is een hoog veiligheidsniveau te garanderen voor de menselijke gezondheid en voor het milieu, evenals het verzekeren van een vrij goederenverkeer binnen de gezamenlijke Europese binnenmarkt van chemische stoffen, preparaten en bepaalde specifieke producten.

Doelen van de CLP-verordening

De CLP-verordening berust op het zogenaamde Globally Harmonised System (GHS) of Classification and Labelling of Chemicals van de Verenigde Naties (VN). Het wereldwijd geharmoniseerde systeem is bedoeld om het niveau van de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu uniformer, transparanter en vergelijkbaarder te maken. Vanaf 1 juni 2015 volgt de CLP-verordening stapsgewijs de huidige Richtlijn gevaarlijke stoffen 67/548EWG en de Richtlijn gevaarlijke preparaten 1999/45/EG op. De indeling, het kenmerken en het verpakken van preparaten kan al voor 1 juni 2015 verlopen volgens de voorschriften van de CLP-verordening; in dat geval worden de bepalingen van de Richtlijn gevaarlijke preparaten niet toegepast.

— Overige informatie: https://echa.europa.eu/de/regulations/clp/understanding-clp

Veilig hanteren van gevaarlijke stoffen en preparaten

ProMinent GmbH heeft zijn systeem van het labelen van gevaarlijke stoffen en preparaten aangepast aan de nieuwe richtlijn. Al onze producten voldoen aan de richtlijnen van deze regeling. In combinatie met de bijbehorende veiligheidsinformatiebladen (zie item REACH) beschikken onze professionele klanten over de vereiste uitgebreide informatie, die nodig is om aan hun verplichtingen op het gebied van arbowetgeving en milieubescherming te voldoen.

Neem contact met ons op

John van der Westen

Directeur, ProMinent Verder B.V.

»Mijn team en ik staan op ieder moment voor u klaar. Stuur ons gerust uw aanvraag.«

+31 30 677 92 80  Aanvraag versturen   

ProMinent Nieuwsbrief - het laatste nieuws, op maat gemaakt voor u! Nu abonneren