Zoeksuggesties

Disclaimer

1. Auteursrechten

De in deze website opgenomen teksten, afbeeldingen, grafieken, animaties, video's, geluiden en overige inhoud zijn auteursrechtelijk beschermd en alle rechten komen uitsluitend toe aan de ProMinent ondernemingsgroep (ProMinent GmbH en de aan haar verbonden ondernemingen). Zonder schriftelijke toestemming van ProMinent GmbH mag de inhoud van deze website niet worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of toegankelijk worden gemaakt voor commerciële doeleinden. We wijzen erop dat de afbeeldingen die in de website zijn opgenomen, onderworpen kunnen zijn aan auteursrechten van derden.

2. Merkrechten

Voor zover niet anders vermeld, zijn alle merken en handelsmerken op deze website merkrechtelijk beschermd. Dit geldt in het bijzonder voor merken, typeaanduidingen, logo's en emblemen.

3. Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website en de beschikbaar gestelde informatie zijn zorgvuldig geselecteerd en worden regelmatig bijgewerkt. Niettemin kunnen geen garanties worden gegeven betreffende de actualiteit, foutloosheid en nauwkeurigheid van de opgenomen informatie. Iedere aansprakelijkheid voor schade die rechtstreeks of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, wordt uitgesloten, voor zover deze niet berust op opzet of grove nalatigheid.

De ProMinent ondernemingsgroep (ProMinent GmbH en de aan haar verbonden ondernemingen) behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of aanvullingen uit te voeren.

4. Links

Ons aanbod bevat links naar websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Wij kunnen voor deze vreemde inhoud dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van een website waarnaar wordt verwezen, is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van die website verantwoordelijk. Alle websites worden op het moment dat de links worden opgenomen, gecontroleerd op mogelijke schendingen van de wet. Op het moment van opname van de links werd geen wederrechtelijke inhoud geconstateerd. Het doorlopend controleren van de inhoud van websites waarnaar wordt gelinkt, zonder concrete aanwijzing van een wetsovertreding zou echter niet redelijk zijn. Bij het bekend worden van een wetsovertreding zullen we de betroffen link(s) onmiddellijk verwijderen.

ProMinent Nieuwsbrief - het laatste nieuws, op maat gemaakt voor u! Nu abonneren