Zoeksuggesties

DULCOTEST® sensoren voor broom

Trapsgewijs meetbereik 0,01 – 10 mg/l

Broom-meting met DULTOTEST® sensoren: Bij desinfectieprocessen met broom veilig doseren. Toepasbaar bij de meest uiteenlopende waterkwaliteiten dankzij een grote robuustheid.

Productbeschrijving

Betrouwbare online-meting van broom – met de DULCOTEST® sensoren.

Als alternatief voor de chloorverbindingen worden, ondanks hogere kosten van de reagentia, steeds vaker broomverbindingen voor de desinfectie van water toegepast.

Ten opzichte van chloorverbindingen biedt broom bij de toepassing voor desinfectie enkele voordelen:

 • Grotere desinfecterende werking bij hogere pH-waarden.
 • Geringere vluchtigheid bij hogere temperaturen.
 • Geringere bevordering van corrosie.
 • Geringere geurvorming en slijmvliesirritaties door de uitgereageerde broomverbindingen (gebonden broom).

Binnen onze productlijn DULCOTEST® broom-sensoren zijn drie sensortypen beschikbaar voor het oplossen van uw meettaak.

De sensortypen CBR1-mA en BCR1-mA zijn bestand tegen vervuild water en zijn gericht op de koelwaterbehandeling. Het type CBR1 is toegesneden op vrij broom uit een anorganisch bromingsproces, bijv. natriumbromide + chloorbleekloog of het gebruik van BrCl.

Het sensortype BCR1-mA is geoptimaliseerd voor de meting van organische bromingsmiddelen (bijv. BCDMH).

Het sensortype BRE3-CAN wordt aangeboden voor zwemwaterbehandeling met BCDMH gebruikt voor het meet- en regelapparaat DULCOMARIN® II.

Uw voordelen

 • Efficiënte procesbesturing door nauwkeurige amperometrische meting in realtime (korte aanspreektijd)
 • Toepassing in de meest uiteenlopende waterkwaliteiten (vervuilingsgraad, pH, zoutgehalte, temperatuur)
 • Geen storing door vertroebeling of verkleuring door het amperometrisch meetprincipe
 • Geen drift door stabiel nulpunt
 • Geen storing door temperatuurinvloed door geïntegreerde temperatuurcompensatie
 • Verminderde afhankelijkheid van debiet en stoffen in het water evenals aanslagvormende media door membraanbedekte elektroden

Toepassingsbereik

 • Desinfectie van koeltorenwater
 • Desinfectie van zwembad- en whirlpoolwater
 • Desinfectie van zeewater

  Technische details

  Meting van alle voor desinfectie gebruikelijke broomreagentia mogelijk:

  • Anorganisch vrij broom bijv. volgens ACTI bromproces: HOBr of anorganisch gebonden broom (bijv. in de handel als Stabrex®)
  • DBDMH (1,3-dibroom-5,5-dimethylhydantoïne) bijv. onder de naam Albrom 100® in de handel
  • BCDMH (1-broom-3-chloor-5,5-dimethylhydantoïne) bijv. onder de naam Brom-Sticks® in de handel

  Sensor voor totaal beschikbaar broom BCR 1-mA (vervangt eerder type BRE 1)

  Sensor voor het desinfectiemiddel BCDMH en andere oxidatief werkende broom-organische desinfectiemiddelen en totaal chloor, ook in vervuild water en/of voor hoge pH-waarden van maximaal 9,5. Voor gebruik samen met meet- en regelapparaten met mA-ingang

  Uw voordelen

  • Meetgrootheid: totaal beschikbaar broom uit BCDMH (1-broom-3-chloor-5,5-dimethylhydantoïne)
  • Membraanbedekte sensor vermindert storingen door veranderlijke doorstroming of stoffen in het water, N-bromamidesulfonaat
  • Bestendigheid tegen blokkering wordt bereikt door een elektrolyt met antimicrobacteriële werking (minder verstopping door biofilmen) evenals door een membraan met grote poriën (minder verstopping door deeltjes/vuil)
  • Toepasbaar bij hoge pH door optimalisering van het elektrolyt-membraansysteem
  MeetgrootheidTotaal beschikbaar broom uit BCDMH (1-broom-3-chloor-5,5-dimethylhydantoin) en N-bromamido sulfonaat, totaal chloor
  ReferentiemethodeDPD4
  pH-bereik5,0 … 9,5
  Temperatuur5 … 45 °C
  Druk, max.1,0 bar
  Aanstroming30…60 l/h (in DGM, DLG III)
  Voedingsspanning16…24 V DC (tweedraads techniek)
  Uitgangssignaal4…20 mA = meetbereik, temperatuurgecompenseerd, ongekalibreerd, geen galvanische scheiding
  SelectiviteitNiet selectief, dwarsgevoelig t.o.v. veel oxidatiemiddelen
  DesinfectieprocesBCDMH (1-broom-3-chloor-5,5-dimethyl-hydantoïne), N-bromamidosulfonaat
  InstallerenBypass: open afvoer voor het meetwater
  SensorarmatuurDGM, DLG III
  Meet- en regelapparatenD1C, DAC, AEGIS II
  Typische toepassingKoelwater, proceswater, afvalwater, zwembadwater, water met hoger pH-waarden (stabiele pH).
  Bestendigheid tegenVuilaanslag, biofilmen, tensiden
  Meetprincipe, technologieamperometrisch, 2 elektroden, bedekt met membraan
  MeetbereikBestelnr.
  BCR 1-mA-0,5 ppm0,01…0,5 mg/l1041697
  BCR 1-mA-2 ppm0,02…2,0 mg/l1040115
  BCR 1-mA-10 ppm0,10…10,0 mg/l1041698

  Sensor voor totaal beschikbaar broom BRE 3-CAN-P

  Sensor voor vrij en gebonden broom, ook voor licht vervuild water. Voor gebruik bij meet- en regelapparaten met CAN-buskoppeling

  Uw voordelen

  • Meetgrootheid: totaal beschikbaar broom uit BCDMH en andere oxidatief werkende broom-organische desinfectiemiddelen
  • Membraanbedekte sensor vermindert storingen door veranderlijke doorstroming of stoffen in het water
  • Toepassing bij hoge pH-waarde door optimalisering van het elektrolyt-membraansysteem
  • Gebruik via CAN-bus met alle daarmee samenhangende voordelen
  MeetgrootheidTotaal beschikbaar broom
  ReferentiemethodeVoor DBDMH, vrij broom: DPD1. Voor BCDMH: DPD4
  pH-afhankelijkheid

  bij pH-wijziging van pH 7 naar pH 8 vermindert de sensorgevoeligheid

  a) bij DBDMH en vrij broom met ca. 10 %

  b) bij BCDMH met ca. 25 %

  Temperatuur5 … 45 °C
  Druk, max.3,0 bar
  Aanstroming30…60 l/h (in DGM of DLG III)
  VoedingsspanningVia CAN-interface (11 – 30 V)
  Uitgangssignaal Ongekalibreerd, temperatuurgecompenseerd, galvanisch gescheiden
  SelectiviteitNiet selectief, dwarsgevoelig t.o.v. veel oxidatiemiddelen
  DesinfectieprocesDBDMH (1,3-dibroom-5,5-dimethyl-hydantoïne), BCDMH (1-broom-3-chloor-5,5-dimethyl-hydantoïne), vrij broom (HOBr, OBr-)
  InstallerenBypass: open afvoer voor het meetwater
  SensorarmatuurDGM, DLG III
  Meet- en regelapparatenDULCOMARIN®
  Typische toepassingZwembaden/whirlpools.
  Bestendigheid tegenTensiden
  Meetprincipe, technologieamperometrisch, 2 elektroden, bedekt met membraan
  MeetbereikBestelnr.
  BRE 3-CAN-P-10 ppm0,02…10,0 mg/l1083573

  Sensor voor vrij en gebonden broom CBR 1-mA (vervangt eerder type BRE 2)

  Sensor voor vrij chloor en broom in vervuild water, ook voor hoge pH-waarden tot maximaal 9,5. Voor gebruik samen met meet- en regelapparaten met 4-20 mA-ingang

  Uw voordelen

  • Meetgrootheid: vrij chloor, evenals gebonden broom (broomanine)
  • Membraanbedekte sensor vermindert storingen door veranderlijke doorstroming of stoffen in het water
  • Bestand tegen vuilafzettingen en biofilmen door elektrolyt met antimicrobacteriële werking en een membraan met grote poriën
  • Toepasbaar bij hoge pH-waarden tot 9,5 door optimalisering van het elektrolyt-membraansysteem
  Meetgrootheidvrij chloor, vrij broom, gebonden broom, DBDMH (1,3-dibroom-5,5-dimethylhydantoin)
  ReferentiemethodeDPD1
  pH-bereik5 ... 9.5
  Temperatuur1 … 40 °C
  Druk, max.1,0 bar
  Aanstroming30…60 l/h (in DGM, DLG II)
  Voedingsspanning16…24 V DC (tweedraads techniek)
  Uitgangssignaal4…20 mA = meetbereik, temperatuurgecompenseerd, ongekalibreerd, geen galvanische scheiding
  SelectiviteitVrij chloor t.o.v. gebonden chloor
  DesinfectieprocesChloorgas, hypochloriet, elektrolyse met membraan, bromide + hypochloriet, DBDHM
  InstallerenBypass: open afvoer voor het meetwater
  SensorarmatuurDGM, DLG III
  Meet- en regelapparatenD1C, DAC, AEGIS II
  Typische toepassingKoelwater, proceswater, afvalwater, water met hogere pH-waarden (stabiele pH), belast zwembadwater. In het zwembad voor het bepalen van het gebonden chloor uit het verschil: totaal chloor min vrij chloor. Onbehandeld water voor drinkwaterbehandeling.
  Bestendigheid tegenZouten, zuren, logen, tensiden, vuilaanslag
  Meetprincipe, technologieamperometrisch, 2 elektroden, bedekt met membraan
  MeetbereikBestelnr.
  CBR 1-mA-0,5 ppm0,01…0,5 mg/l*1038016
  CBR 1-mA-2 ppm0,02…2,0 mg/l*1038015
  CBR 1-mA-5 ppm0,05…5,0 mg/l*1052138
  CBR 1-mA-10 ppm0,10…10,0 mg/l*1038014
  *Meetbereik gerelateerd aan chloor. Bij de meting van broom worden de onder- en bovengrens van het meetbereik met de factor 2,25 verhoogd, dus bijv. CBR 1-mA-0,5ppm: 0,02 ...1,1 ppm.

  Sensor voor vrij en gebonden broom CBR 1-CAN-P

  Sensor voor vrij chloor en broom in vervuild water, ook voor hoge pH-waarden tot maximaal 9,5. Voor gebruik bij meet- en regelapparaten met CAN-buskoppeling.

  Uw voordelen

  • Meetgrootheid: vrij chloor, evenals gebonden broom (broomanine)
  • Membraanbedekte sensor vermindert storingen door veranderlijke doorstroming of stoffen in het water
  • Bestand tegen vuilafzettingen en biofilmen door elektrolyt met antimicrobacteriële werking en een membraan met grote poriën
  • Toepasbaar bij hoge pH-waarden tot 9,5 door optimalisering van het elektrolyt-membraansysteem
  Meetgrootheidvrij chloor, vrij broom, gebonden broom, DBDMH (1,3-dibroom-5,5-dimethylhydantoin)
  ReferentiemethodeDPD1
  pH-bereik5 … 9,5
  Temperatuur1 … 40 °C
  Druk, max.1,0 bar
  Aanstroming30…60 l/h (in DGM, DLG II)
  Voedingsspanning11…30 VDC (via CAN-interface)
  UitgangssignaalDigitaal (CANopen), ongekalibreerd, temperatuurgecompenseerd, galvanisch gescheiden
  SelectiviteitVrij chloor t.o.v. gebonden chloor
  DesinfectieprocesChloorgas, hypochloriet, elektrolyse met membraan, bromide + hypochloriet, DBDHM
  InstallerenBypass: open afvoer voor het meetwater
  SensorarmatuurDGM, DLG III
  Meet- en regelapparatenDULCOMARIN® 3, DULCOMARIN® II uitsluitend met hardware na 06-02-2014 vanaf softwareversie 3035
  Typische toepassingKoelwater, proceswater, afvalwater, water met hogere pH-waarden (stabiele pH), belast zwembadwater. In het zwembad voor het bepalen van het gebonden chloor uit het verschil: totaal chloor min vrij chloor. Onbehandeld water voor drinkwaterbehandeling.
  Bestendigheid tegenVuilaanslag, biofilmen, tensiden
  Meetprincipe, technologieamperometrisch, 2 elektroden, bedekt met membraan
  MeetbereikBestelnr.
  CBR 1-CAN-P-10ppm0,01…10,0 mg/l1083135

  Downloads voor DULCOTEST® sensoren voor broom

  Meer in het downloadcenter

  0 Resultaten
  Filteren op documenttype
  Brochure / flyer (0)
  Catalogus (0)
  Certificaat / verklaring (0)
  Elektrisch schema (0)
  Explosietekening / reserveonderdelen (0)
  Gebruikershandleiding (0)
  Gegevensblad (0)
  Overige (0)
  Persbericht (0)
  Software (0)
  Tekening / maatschets / 3D (0)
  Toepassingsvoorbeeld / referentie (0)
  Vakartikel (0)
  Veiligheidsinformatieblad (0)

  Geselecteerd filter:

  Overeenkomende downloads

  Sorteren op A tot en met Z
  meer zoekresultaten laden ...
  Geen verdere zoekresultaten meer!

  Er zijn geen zoekresultaten gevonden.

  Zijn alle woorden juist gespeld?
  Opnieuw proberen met minder of andere zoekwoorden?

  Probeer het later nog een keer a.u.b.

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Overzicht

  Betrouwbare online-meting van broom – met de DULCOTEST® sensoren.

  Als alternatief voor de chloorverbindingen worden, ondanks hogere kosten van de reagentia, steeds vaker broomverbindingen voor de desinfectie van water toegepast.

  Ten opzichte van chloorverbindingen biedt broom bij de toepassing voor desinfectie enkele voordelen:

  • Grotere desinfecterende werking bij hogere pH-waarden.
  • Geringere vluchtigheid bij hogere temperaturen.
  • Geringere bevordering van corrosie.
  • Geringere geurvorming en slijmvliesirritaties door de uitgereageerde broomverbindingen (gebonden broom).

  Binnen onze productlijn DULCOTEST® broom-sensoren zijn drie sensortypen beschikbaar voor het oplossen van uw meettaak.

  De sensortypen CBR1-mA en BCR1-mA zijn bestand tegen vervuild water en zijn gericht op de koelwaterbehandeling. Het type CBR1 is toegesneden op vrij broom uit een anorganisch bromingsproces, bijv. natriumbromide + chloorbleekloog of het gebruik van BrCl.

  Het sensortype BCR1-mA is geoptimaliseerd voor de meting van organische bromingsmiddelen (bijv. BCDMH).

  Het sensortype BRE3-CAN wordt aangeboden voor zwemwaterbehandeling met BCDMH gebruikt voor het meet- en regelapparaat DULCOMARIN® II.

  Uw voordelen

  • Efficiënte procesbesturing door nauwkeurige amperometrische meting in realtime (korte aanspreektijd)
  • Toepassing in de meest uiteenlopende waterkwaliteiten (vervuilingsgraad, pH, zoutgehalte, temperatuur)
  • Geen storing door vertroebeling of verkleuring door het amperometrisch meetprincipe
  • Geen drift door stabiel nulpunt
  • Geen storing door temperatuurinvloed door geïntegreerde temperatuurcompensatie
  • Verminderde afhankelijkheid van debiet en stoffen in het water evenals aanslagvormende media door membraanbedekte elektroden

  Toepassing

  Technische gegevens

  Downloads

  Neem contact met ons op

  John van der Westen

  Directeur, ProMinent Verder B.V.

  »Mijn team en ik staan op ieder moment voor u klaar. Stuur ons gerust uw aanvraag.«

  +31 30 677 92 80  Stel uw vraag   

  Reserveonderdelen en toebehoren

  Passende producten

  1 2 3

  ProMinent Nieuwsbrief - het laatste nieuws, op maat gemaakt voor u! Nu abonneren