Zoeksuggesties

DULCOTEST-sensoren voor broom

Trapsgewijs meetbereik 0,01 – 10 mg/l

Broom-meting met DULCOTEST-sensoren: Bij desinfectieprocessen met broom veilig doseren. Toepasbaar bij de meest uiteenlopende waterkwaliteiten dankzij een grote robuustheid.

Productbeschrijving

Betrouwbare online-meting van broom – met de DULCOTEST-sensoren

Als alternatief voor de chloorverbindingen worden, ondanks hogere kosten van de reagentia, steeds vaker broomverbindingen voor de desinfectie van water toegepast.

Ten opzichte van chloorverbindingen biedt broom bij de toepassing voor desinfectie enkele voordelen:

 • Grotere desinfecterende werking bij hogere pH-waarden.
 • Geringere vluchtigheid bij hogere temperaturen.
 • Geringere bevordering van corrosie.
 • Geringere geurvorming en slijmvliesirritaties door de uitgereageerde broomverbindingen (gebonden broom).

Binnen onze productlijn DULCOTEST-broomsensoren zijn drie sensortypen beschikbaar voor het oplossen van uw meettaak.

De sensortypen CBR1-mA en BCR1-mA zijn bestand tegen vervuild water en zijn gericht op de koelwaterbehandeling. Het type CBR1 is toegesneden op vrij broom uit een anorganisch bromingsproces, bijv. natriumbromide + chloorbleekloog of het gebruik van BrCl.

Het sensortype BCR1-mA is geoptimaliseerd voor de meting van organische bromingsmiddelen (bijv. BCDMH).

Het sensortype BRE3-CAN wordt aangeboden voor zwemwaterbehandeling met BCDMH gebruikt voor het meet- en regelsysteem DULCOMARIN.

Uw voordelen

 • Efficiënte procesbesturing door nauwkeurige amperometrische meting in realtime (korte aanspreektijd).
 • Toepassing in de meest uiteenlopende waterkwaliteiten (vervuilingsgraad, pH, zoutgehalte, temperatuur).
 • Geen storing door vertroebeling of verkleuring door het amperometrisch meetprincipe.
 • Geen drift door een stabiel nulpunt.
 • Geen storing door temperatuurinvloed door geïntegreerde temperatuurcompensatie.
 • Verminderde afhankelijkheid van debiet en stoffen in het water evenals aanslagvormende media door membraanbedekte elektroden.

Toepassingsbereik

 • Desinfectie van koeltorenwater
 • Desinfectie van zwembad- en whirlpoolwater
 • Desinfectie van zeewater

  Technische details

  Meting van alle voor desinfectie gebruikelijke broomreagentia mogelijk:

  • Anorganisch vrij broom bijv. volgens ACTI bromproces: HOBr of anorganisch gebonden broom (bijv. in de handel als Stabrex®)
  • DBDMH (1,3-dibroom-5,5-dimethylhydantoïne) bijv. onder de naam Albrom 100® in de handel
  • BCDMH (1-broom-3-chloor-5,5-dimethylhydantoïne) bijv. onder de naam Brom-Sticks® in de handel

  Sensor voor totaal beschikbaar broom BCR 1-mA (vervangt eerder type BRE 1)

  Sensor voor het desinfectiemiddel BCDMH en andere oxidatief werkende broom-organische desinfectiemiddelen en totaal chloor, ook in vervuild water en/of voor hoge pH-waarden van maximaal 9,5. Voor gebruik samen met meet- en regelapparaten met mA-ingang

  Uw voordelen

  • Meetgrootheid: totaal beschikbaar broom uit BCDMH (1-broom-3-chloor-5,5-dimethylhydantoïne)
  • Membraanbedekte sensor vermindert storingen door veranderlijke doorstroming of stoffen in het water, N-bromamidesulfonaat
  • Bestendigheid tegen blokkering wordt bereikt door een elektrolyt met antimicrobacteriële werking (minder verstopping door biofilmen) evenals door een membraan met grote poriën (minder verstopping door deeltjes/vuil)
  • Toepasbaar bij hoge pH door optimalisering van het elektrolyt-membraansysteem

  Meetgrootheid

  Totaal beschikbaar broom uit BCDMH (1-broom-3-chloor-5,5-dimethylhydantoin) en N-bromamido sulfonaat, totaal chloor

  Referentiemethode

  DPD4

  pH-bereik

  5,0…9,5

  Temperatuur

  5…45 °C

  Druk, max.

  1,0 bar

  Aanstroming

  DGMa, DLG III: 60...80 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (afhankelijk van de uitvoering)

  Voedingsspanning

  16…24 V DC (tweedraads techniek)

  Uitgangssignaal

  4… 20 mA ≈ meetbereik, temperatuurgecompenseerd, ongekalibreerd, geen galvanische scheiding

  Selectiviteit

  Niet selectief, dwarsgevoelig t.o.v. veel oxidatiemiddelen

  Desinfectieproces

  BCDMH (1-broom-3-chloor-5,5-dimethyl-hydantoïne), N-bromamidosulfonaat

  Installeren

  Bypass: open afvoer voor het meetwater

  Sensorarmatuur

  BAMa, DGMa, DLG III

  Meet- en regelapparaten

  D1C, DAC, AEGIS II

  Typische toepassing

  Koelwater, proceswater, afvalwater, zwembadwater, water met hoger pH-waarden (stabiele pH).

  Bestendigheid tegen

  Vuilaanslag, biofilmen, tensiden

  Meetprincipe, technologie

  amperometrisch, 2 elektroden, bedekt met membraan

  Meetbereik

  Bestelnr.

  BCR 1-mA-0,5 ppm

  0,01…0,5 mg/l

  1041697

  BCR 1-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l

  1040115

  BCR 1-mA-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l

  1041698

  Sensor voor totaal beschikbaar broom BRE 3-CAN-P

  Sensor voor vrij en gebonden broom, ook voor licht vervuild water. Voor gebruik bij meet- en regelapparaten met CAN-buskoppeling

  Uw voordelen

  • Meetgrootheid: totaal beschikbaar broom uit BCDMH en andere oxidatief werkende broom-organische desinfectiemiddelen
  • Membraanbedekte sensor vermindert storingen door veranderlijke doorstroming of stoffen in het water
  • Toepassing bij hoge pH-waarde door optimalisering van het elektrolyt-membraansysteem
  • Gebruik via CAN-bus met alle daarmee samenhangende voordelen

  Meetgrootheid

  Totaal beschikbaar broom

  Referentiemethode

  Voor DBDMH, vrij broom: DPD1. Voor BCDMH: DPD4

  pH-afhankelijkheid

  bij pH-wijziging van pH 7 naar pH 8 vermindert de sensorgevoeligheid
  a) bij DBDMH en vrij broom met ca. 10%
  b) bij BCDMH met ca. 25%

  Temperatuur

  5…45 °C

  Druk, max.

  3,0 bar

  Aanstroming

  DGMa, DLG III: 30...60 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (afhankelijk van de uitvoering)

  Voedingsspanning

  via CAN-interface (11 – 30 V)

  Uitgangssignaal

  Ongekalibreerd, temperatuurgecompenseerd, galvanisch gescheiden

  Selectiviteit

  Niet selectief, dwarsgevoelig t.o.v. veel oxidatiemiddelen

  Desinfectieproces

  DBDMH (1,3-dibroom-5,5-dimethyl-hydantoïne), BCDMH (1-broom-3-chloor-5,5-dimethyl-hydantoïne), vrij broom (HOBr, OBr-)

  Installeren

  Bypass: open afvoer voor het meetwater

  Sensorarmatuur

  BAMa, DGMa, DLG III

  Meet- en regelapparaten

  DULCOMARIN

  Typische toepassing

  Zwembaden/whirlpools.

  Bestendigheid tegen

  Tensiden

  Meetprincipe, technologie

  amperometrisch, 2 elektroden, bedekt met membraan

  Meetbereik

  Bestelnr.

  BRE 3-CAN-P-10 ppm

  0,02…10,0 mg/l

  1083573

  Aanwijzing:bij de eerste inbouw van de broomsensoren in de debietgever DLG III is een montageset (bestelnr. 815079) noodzakelijk.

  Sensor voor vrij en gebonden broom CBR 1-mA (vervangt eerder type BRE 2)

  Sensor voor vrij chloor en broom in vervuild water, ook voor hoge pH-waarden tot maximaal 9,5. Voor gebruik samen met meet- en regelapparaten met 4-20 mA-ingang

  Uw voordelen

  • Meetgrootheid: vrij chloor, evenals gebonden broom (broomanine)
  • Membraanbedekte sensor vermindert storingen door veranderlijke doorstroming of stoffen in het water
  • Bestand tegen vuilafzettingen en biofilmen door elektrolyt met antimicrobacteriële werking en een membraan met grote poriën
  • Toepasbaar bij hoge pH-waarden tot 9,5 door optimalisering van het elektrolyt-membraansysteem

  Meetgrootheid

  vrij chloor, vrij broom, gebonden broom, DBDMH (1,3-dibroom-5,5-dimethylhydantoin)

  Referentiemethode

  DPD1

  pH-bereik

  5…9,5

  Temperatuur

  1…40 °C

  Druk, max.

  1,0 bar

  Aanstroming

  DGMa: 20...80 l/h
  DLG III: 40...100 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (afhankelijk van de uitvoering)

  Voedingsspanning

  16…24 V DC (tweedraads techniek)

  Uitgangssignaal

  4… 20 mA ≈ meetbereik, temperatuurgecompenseerd, ongekalibreerd, geen galvanische scheiding

  Selectiviteit

  Vrij chloor t.o.v. gebonden chloor

  Desinfectieproces

  Chloorgas, hypochloriet, elektrolyse met membraan, bromide + hypochloriet, DBDHM

  Installeren

  Bypass: open afvoer voor het meetwater

  Sensorarmatuur

  BAMa, DGMa, DLG III

  Meet- en regelapparaten

  D1C, DAC, AEGIS II

  Typische toepassing

  Koelwater, proceswater, afvalwater, water met hogere pH-waarden (stabiele pH), belast zwembadwater. In het zwembad voor het bepalen van het gebonden chloor uit het verschil: totaal chloor min vrij chloor. Onbehandeld water voor drinkwaterbehandeling.

  Bestendigheid tegen

  Zouten, zuren, logen, tensiden, vuilaanslag

  Meetprincipe, technologie

  amperometrisch, 2 elektroden, bedekt met membraan

  Meetbereik

  Bestelnr.

  * Meetbereik gerelateerd aan chloor. Bij de meting van broom worden de onder- en bovengrens van het meetbereik met de factor 2,25 verhoogd, dus bijv. CBR 1mA - 0,5 ppm: 0,02 ...1,1 ppm.

  CBR 1-mA-0,5 ppm

  0,01…0,5 mg/l *

  1038016

  CBR 1-mA-2 ppm

  0,02…2,0 mg/l *

  1038015

  CBR 1-mA-5 ppm

  0,05…5,0 mg/l *

  1052138

  CBR 1-mA-10 ppm

  0,10…10,0 mg/l *

  1038014

  Sensor voor vrij en gebonden broom CBR 1-CAN-P

  Sensor voor vrij chloor en broom in vervuild water, ook voor hoge pH-waarden tot maximaal 9,5. Voor gebruik bij meet- en regelapparaten met CAN-buskoppeling.

  Uw voordelen

  • Meetgrootheid: vrij chloor, evenals gebonden broom (broomanine)
  • Membraanbedekte sensor vermindert storingen door veranderlijke doorstroming of stoffen in het water
  • Bestand tegen vuilafzettingen en biofilmen door elektrolyt met antimicrobacteriële werking en een membraan met grote poriën
  • Toepasbaar bij hoge pH-waarden tot 9,5 door optimalisering van het elektrolyt-membraansysteem

  Meetgrootheid

  vrij chloor, vrij broom, gebonden broom, DBDMH (1,3-dibroom-5,5-dimethylhydantoin)

  Referentiemethode

  DPD1

  pH-bereik

  5…9,5

  Temperatuur

  1…40 °C

  Druk, max.

  1,0 bar

  Aanstroming

  DGMa: 20...80 l/h
  DLG III: 40...100 l/h
  BAMa: 5...100 l/h (afhankelijk van de uitvoering)

  Voedingsspanning

  11…30 VDC (via CAN-interface)

  Uitgangssignaal

  Digitaal (CANopen), ongekalibreerd, temperatuurgecompenseerd, galvanisch gescheiden

  Selectiviteit

  Vrij chloor t.o.v. gebonden chloor

  Desinfectieproces

  Chloorgas, hypochloriet, elektrolyse met membraan, bromide + hypochloriet, DBDHM

  Installeren

  Bypass: open afvoer voor het meetwater

  Sensorarmatuur

  BAMa, DGMa, DLG III

  Meet- en regelapparaten

  DULCOMARIN 3, DULCOMARIN II uitsluitend met hardware na 06-02-2014 vanaf softwareversie 3035

  Typische toepassing

  Koelwater, proceswater, afvalwater, water met hogere pH-waarden (stabiele pH), belast zwembadwater. In het zwembad voor het bepalen van het gebonden chloor uit het verschil: totaal chloor min vrij chloor. Onbehandeld water voor drinkwaterbehandeling.

  Bestendigheid tegen

  Vuilaanslag, biofilmen, tensiden

  Meetprincipe, technologie

  amperometrisch, 2 elektroden, bedekt met membraan

  Meetbereik

  Bestelnr.

  CBR 1-CAN-P-10ppm

  0,01…10,0 mg/l

  1083135

  Downloads voor DULCOTEST-sensoren voor broom

  Meer in het downloadcenter

  0 Resultaten
  Filteren op documenttype
  Brochure / flyer (0)
  Catalogus (0)
  Certificaat / verklaring (0)
  Elektrisch schema (0)
  Explosietekening / reserveonderdelen (0)
  Gebruikershandleiding (0)
  Gegevensblad (0)
  Overige (0)
  Persbericht (0)
  Software (0)
  Tekening / maatschets / 3D (0)
  Toepassingsvoorbeeld / referentie (0)
  Vakartikel (0)
  Veiligheidsinformatieblad (0)

  Geselecteerd filter:

  Overeenkomende downloads

  Sorteren op A tot en met Z
  meer zoekresultaten laden ...
  Geen verdere zoekresultaten meer!

  Er zijn geen zoekresultaten gevonden.

  Zijn alle woorden juist gespeld?
  Opnieuw proberen met minder of andere zoekwoorden?

  Probeer het later nog een keer a.u.b.

  Service Unavailable

  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

  Overzicht

  Betrouwbare online-meting van broom – met de DULCOTEST-sensoren

  Als alternatief voor de chloorverbindingen worden, ondanks hogere kosten van de reagentia, steeds vaker broomverbindingen voor de desinfectie van water toegepast.

  Ten opzichte van chloorverbindingen biedt broom bij de toepassing voor desinfectie enkele voordelen:

  • Grotere desinfecterende werking bij hogere pH-waarden.
  • Geringere vluchtigheid bij hogere temperaturen.
  • Geringere bevordering van corrosie.
  • Geringere geurvorming en slijmvliesirritaties door de uitgereageerde broomverbindingen (gebonden broom).

  Binnen onze productlijn DULCOTEST-broomsensoren zijn drie sensortypen beschikbaar voor het oplossen van uw meettaak.

  De sensortypen CBR1-mA en BCR1-mA zijn bestand tegen vervuild water en zijn gericht op de koelwaterbehandeling. Het type CBR1 is toegesneden op vrij broom uit een anorganisch bromingsproces, bijv. natriumbromide + chloorbleekloog of het gebruik van BrCl.

  Het sensortype BCR1-mA is geoptimaliseerd voor de meting van organische bromingsmiddelen (bijv. BCDMH).

  Het sensortype BRE3-CAN wordt aangeboden voor zwemwaterbehandeling met BCDMH gebruikt voor het meet- en regelsysteem DULCOMARIN.

  Uw voordelen

  • Efficiënte procesbesturing door nauwkeurige amperometrische meting in realtime (korte aanspreektijd).
  • Toepassing in de meest uiteenlopende waterkwaliteiten (vervuilingsgraad, pH, zoutgehalte, temperatuur).
  • Geen storing door vertroebeling of verkleuring door het amperometrisch meetprincipe.
  • Geen drift door een stabiel nulpunt.
  • Geen storing door temperatuurinvloed door geïntegreerde temperatuurcompensatie.
  • Verminderde afhankelijkheid van debiet en stoffen in het water evenals aanslagvormende media door membraanbedekte elektroden.

  Toepassing

  Technische gegevens

  Downloads

  Neem contact met ons op

  John van der Westen

  Directeur, ProMinent Verder B.V.

  »Mijn team en ik staan op ieder moment voor u klaar. Stuur ons gerust uw aanvraag.«

  +31 30 677 92 80  Stel uw vraag   

  Reserveonderdelen en toebehoren

  Passende producten

  1 2 3

  ProMinent Nieuwsbrief - het laatste nieuws, op maat gemaakt voor u! Nu abonneren